Caută

Tot ce trebuie să știi despre Internship

Act normativ: Legea nr.176/2018 privind internshipul

Intern – Persoana care prestează o activitate specifică, precizată în fişa de internship, în cadrul unei organizaţii-gazdă, în baza unui contract de internship, pentru realizarea urmatoarelor scopuri:

Organizatie – gazdă persoana juridică la care internul desfăşoară o activitate specifică, în baza unui contract de internship;

Program de internship –  activitatea specifică desfăşurată de intern pe o perioadă de timp limitată în cadrul unei organizaţiigazdă, care are ca scop aprofundarea cunoştinţelor teoretice, îmbunătăţirea abilităţilor practice şi/sau dobândirea de noi abilităţi sau competenţe;

Organizarea si efectuarea programului de internship

Contractul de intership

Suspendarea contractului de intership

Încetarea contractului de intership

La încetarea contractului de internship, părţile pot conveni ca activitatea să continue prin încheierea, în condiţiile legii, a unui contract individual de muncă.


La sfârşitul programului de internship, dacă nu s-a decis încheierea unui contract individual de muncă în condiţiile stabilite de Legea nr.176/2018, activitatea încetează.

Contractul de internship încetează în următoarele condiţii:

Primă de promovare

Tot ce trebuie să știi despre Internship

Completarea si transmiterea datelor si informatiilor din contractul de intership

Îndrumător

Durata timpului de muncă pentru intern

Indemnizaţia pentru intership

Referatul de evaluare

a) abilităţile pe care le-a dobândit internul în urma finalizării programului de internship;
b) conduita internului pe durata programului de internship;
c) aprecierea nivelului de consolidare a competenţelor şi de dobândire a cunoştinţelor teoretice şi a deprinderilor practice necesare pentru exercitarea unei ocupaţii din domeniul în care acesta a efectuat programul de internship;
d) concluzii privind desfăşurarea programului de internship;
e) criteriile de evaluare stabilite şi gradul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în fişa de internship şi în contractul de internship;
f) gradul de realizare a obiectivelor stabilite.

Certificat de intership

a) perioada în care acesta a desfăşurat activitatea în baza contractului de internship;
b) activităţile desfăşurate pe perioada programului de internship;
c) calificativul obţinut în urma evaluării;
d) abilităţile/competenţele dobândite în urma desfăşurării programului de internship.

Drepturile şi obligaţiile părţilor semnatare ale contractului de intership

Drepturile şi obligaţiile părţilor cu privire la efectuarea programului de internship se stabilesc prin contractul de internship, în condiţiile legii nr. 176/2018, şi se completează, după caz, cu prevederile regulamentelor interne.

Controlul şi contravenţiile aplicate

a) registrul de evidenţă a contractelor de internship, înfiinţat şi administrat de agenţia
judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă;
b) modul de încheiere, executare, modificare, suspendare şi încetare a contractului de internship;
c) dovada acordării indemnizaţiei pentru internship cuvenite internului în condiţiile legii.

a) neachitarea de către organizaţia-gazdă a indemnizaţiei pentru internship în condiţiile reglementate la art. 8 alin. (1) şi (2), cu amendă de la 2.000 la 4.000 de lei;
b) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 8 alin. (3)-(5) privind durata maximă a timpului prevăzut pentru activitatea de internship, cu amendă de la 4.000 la 6.000 de lei;
c) nerespectarea prevederilor art. 16 lit. a), g) şi j), cu amendă de la 2.000 la 4.000 de lei;
d) nerespectarea prevederilor art. 17 şi ale art. 18, cu amendă de la 2.000 la 4.000 de lei;
e) nerespectarea obligaţiei de a încheia contractul de internship anterior începerii activităţii, potrivit art. 19 alin. (1), cu amendă de la 10.000 la 20.000 de lei;
f) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 19 alin. (2), cu amendă de la 4.000 la 6.000 de lei;
g) includerea în cadrul contractului de internship a unor clauze care contravin prezentei legi, cu amendă de la 300 la 1.000 de lei.

 a) Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-f);
b) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin structurile sale teritoriale, pentru contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. g).

Instituţiile publice

Stabilirea unor condiţii specifice de desfăşurare a programelor de internship pentru instituţiile/autorităţile publice se reglementează prin hotărâre a Guvernului.

Tot ce trebuie să știi despre Internship

Cele mai recente

Formular de înscriere rapidă

Îți mulțumim pentru interesul acordat programelor noastre de formare! Toate informațiile despre acest curs se regăsesc și în pagină. Dacă nu ai timp să le parcurgi acum, nu-ți fă nicio grijă. Completează formularul, iar specialistul nostru de formare te va contacta în cel mai scurt timp pentru a-ți oferi toate informațiile de care ai nevoie.