Termenii și condițiile
Euro Best Team

Condiții participare cursuri

CONDIȚII DE PARTICIPARE

1. Formularul de înscriere este o comandă fermă și are valoare de contract.

2. Neprezentarea la curs, totală sau parțială a cursanților nu implică și nu obligă Euro Best Team la niciun fel de despăgubire.

3. Înscrierea se face în ordinea achitării taxei de curs și în limita locurilor disponibile.

4. Transmiterea formularului de înscriere implică luarea la cunoștință și acceptarea TERMENILOR SI CONDIȚIILOR DE ÎNSCRIERE LA

CURSURILE ORGANIZATE DE EURO BEST TEAM, așa cum apar pe website-ul www.eurobestteam.ro.

1. OBLIGAȚIILE EURO BEST TEAM

1.1. Să organizeze instruirea cursanților conform datelor afișate pe site-ul www.eurobestteam.ro;
1.2. Să livreze în timp util materialele conținute în pachetele de curs ; în funcție de condițiile concrete de execuție (în special în cazul noilor cursuri),
materialele de curs pot fi livrate și în tranșe la fiecare seminar.
1.3. Să păstreze confidențialitatea asupra informațiilor/datelor trimise de cursanți pentru înscriere, lucrărilor/aplicațiilor prezentate pe parcursul
cursului, precum și asupra notelor acestora la lucrări și examen;
1.4. Să ofere condiții tehnice și materiale de organizare a cursului: sala de curs dotaăa cu mobilier necesar, videoproiector, flipchart.
1.5. În situația exceptională în care cursul nu se va desfășura în datele stabilite la momentul înscrierii, Euro Best Team se obligă să anunțe persoanelor înscrise
noile date de desfășurare ale cursului. Euro Best Team va garanta un loc în cadrul noii sesiuni sau, la cererea expresă, va restitui integral contravaloarea
cursului.

2. OBLIGAȚIILE PARTICIPANTULUI

2.1 Să plătească taxa de participare înainte de începerea cursului. Plata cursului se va efectua în baza facturii proforme emisă de S.C. Euro Best
Team S.R.L. în contul Băncii Transilvania, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii proformei.
2.2 Să verifice din timp dacă toate actele necesare înscrierii au fost luate în evidență și înregistrate de S.C. Euro Best Team S.R.L. până la data
limită pentru înscriere.
2.3 Să se informeze din timp asupra datei de începere a cursului și a locului de desfășurare. Orice modificare de adresă, telefon sau email trebuie
anunțată de urgență, în scris, către S.C. Euro Best Team S.R.L. la adresa de email office@eurobestteam.ro. Informarea privind organizarea
cursului se face pe adresa de e-mail comunicată de cursant la înscriere. SC Euro Best Team SRL nu se face responsabilă pentru neverificarea emailului de către cursant.

3. CONDIȚIILE ȘI MODALITĂȚILE DE EXERCITARE A DREPTULUI DE DENUNȚARE UNILATERALĂ

.1 Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de
10 zile lucrătoare de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului.
3.2. În cazul rezilierii unilaterale a contractului ,de către consumator, cu minimum 10 zile calendaristice înainte de data desfășurării cursului
suma achitată va fi rambursată în întregime.
3.3. În cazul rezilierii unilaterale a prezentului contract, de către consumator, cu mai puțin de 10 zile calendaristice înainte de data desfășurării cursului,
dar nu mai mult de 5 zile, atrage după sine perceperea unor penalități de 25% din suma achitată pentru acoperirea cheltuielilor organizatorice.
3.4. În cazul rezilierii unilaterale a prezentului contract de către consumator, cu mai puțin de 5 zile calendaristice înainte de începerea cursului sau
pentru neprezentarea la curs, SC Euro Best Team SRL își rezervă dreptul de a reține suma achitată în întregime pentru acoperierea cheltuilelilor aferente.
3.5. În cazul anulării sau amânării cursului pentru care s-a făcut înscrierea, de către organizator, persoanele înscrise vor fi anunțate și li se va asigura un
loc la sesiunea imediat următoare, sau, la solicitarea expresă a persoanelor înscrise, se vor restitui integral sumele plătite.
3.6. Nu se acceptă cereri de rambursari pentru niciun alt motiv (ex: suprapunere de date cu alte examene sau concursuri, călătorii etc).


4. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

Este interzisă orice reproducere, de orice fel, prin orice mijloace, a materialelor folosite în cadrul cursului. În cazul în care Beneficiarul încalcă
această obligație, el va răspunde în condițiile Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe.