Caută

Notă de informare privind protecția datelor personale

1. Informații cu privire la procesarea datelor cu caracter personal

a) Înregistrarea clienților

Vom procesa datele personale colectate prin intermediul formularului de înscriere la curs în scopul încheierii și executării contractului, în scopul emiterii documentelor fiscale și a celor de participare la curs: certificat de participare sau certificat autorizat și în scopul furnizării informațiilor cu privire la derularea cursului. Această prelucrare se bazează pe Art. 6, paragraful 1, literele a), b), c). Datele vor fi colectate și păstrate în condiții de siguranță conform prevederilor legale în vigoare, GDPR și ordonanței OUG 129/2000.

b) Marketing și Analiza Clienților

Toate datele dvs. personale colectate prin formularul de înregistrare la curs vor fi procesate de noi și în scopul de a vă oferi informații despre campaniile de publicitate și de marketing prin poșta electronică. Această prelucrare se bazează pe Art., 6 paragraful 1, teza 1 litera a) GDPR. Este necesar să urmărim interesele noastre legitime pentru a vă informa despre ofertele și serviciile noastre și de a extinde relația cu clienții.

2. Drepturile dumneavoastră

În conformitate cu GDPR, aceste drepturi sunt următoarele:

  • Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR);
  • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR);
  • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR);
  • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționarea procesării, articolul 18 GDPR);
  • Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR);
  • Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, articolul 21 GDPR),;
  • Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR);
  • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la Departamentul Reclamații, la adresa de e-mail office@eurobestteam.ro . De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Formular de înscriere rapidă

Îți mulțumim pentru interesul acordat programelor noastre de formare! Toate informațiile despre acest curs se regăsesc și în pagină. Dacă nu ai timp să le parcurgi acum, nu-ți fă nicio grijă. Completează formularul, iar specialistul nostru de formare te va contacta în cel mai scurt timp pentru a-ți oferi toate informațiile de care ai nevoie.