Caută

Dezvoltator de
proiecte europene

Proiect al Ministerului Muncii și Solidarității Sociale

Beneficiarii sesiunilor de formare sunt 2.000 de specialiști din domeniul asistenței sociale.

Durata unei sesiuni de formare este de 38 de ore.

Planificarea desfășurării sesiunilor de formare/grupe va fi supusă avizării Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.

Localitățile de desfășurare a evenimentului:

Sesiunile de formare se pot desfășura în Timișoara, Arad, Deva, Hunedoara, Orăștie, Petroșani, Lugoj, Reșița, Caransebeș, Băile Herculane (în funcție de regiunea din care provin participanții).

Educație și competențe POCU/726/6/12/136201

Creșterea competitivității regionale și dezvoltarea mobilității, adaptabilității și flexibilității pe piața muncii a 660 de angajați cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate prin facilitarea accesului acestora la programele de FPC în vederea calificării, recalificării și dezvoltării personale.

Proiectului vizează ca și grup țintă 660 persoane, angajați (inclusiv PFA și Întreprinderi Individuale), din regiunile Sud-Muntenia, Sud-Est, Nord-Est, dintre care minim 200 de persoane se regăsesc cel puțin într-una dintre categoriile:

Stagii de practică pentru studenţi – Regiuni mai puțin dezvoltate POCU/626/6/13

Proiectul își propune creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar şi non-universitar care îşi găsesc un loc de muncă ca urmare a accesului la activităţi de învăţare/ cercetare/ inovare la un potenţial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Obiectivul nostru este facilitarea tranziției de la universitate la piața forței de muncă pentru 322 de studenți din cadrul Universității din București, înscriși la cursurile Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării, Facultății de Științe Politice, Facultății de Sociologie și Asistență Socială și Facultății de Fizică, prin derularea de programe de învățare la locul de muncă (stagii de practică/internship) realizate cu parteneri de practică. Pe parcursul derulării programului vor avea loc acțiuni orientate către sprijinirea încheierii unor parteneriate cu companii, prin activități de consiliere, mediere și angajare. De asemenea, se vor organiza stagii de practică a studenților la potențiali angajatori.

Formare și calificare pentru competitivitatea întreprinderilor COD SMIS: 128223

Acest proiect urmărește creșterea competitivității companiilor din sectoarele economice cu potențial competitiv, implicate în domeniile de specializare inteligentă din cadrul regiunii Nord Est, prin îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, prin calificarea a 320 de angajați ai acestora până la finalul proiectului și prin sprijinul a 36 de IMM-uri pentru a implementa programe de formare la locul de muncă.

Proiectului vizează ca și grup țintă 660 persoane, angajați (inclusiv PFA și Întreprinderi Individuale), din regiunile Sud-Muntenia, Sud-Est, Nord-Est, dintre care minim 200 de persoane se regăsesc cel puțin într-una dintre categoriile:

Creșterea adaptabilității întreprinderilor din Regiunile Nord-Est și Sud-Est la competitivitate și inovare POCU/227/3/8/118033

Proiectul DELTA a fost creat cu un singur scop: să susțină creșterea companiilor românești din Nord-Estul și Sud-Estul României, care, prin activitatea lor, au impact asupra îmbunătățirii sănătății cetățenilor.

Pentru ca o economie să se dezvolte, e nevoie de personal bine pregătit, dar și sănătos. În țările dezvoltate, sănătatea este un obiectiv prioritar printre politicile naționale. De aceea, am gândit acest proiect în spijinul companiilor care pot furniza servicii relevante pentru domeniul sănătății populației.

Training, Inovare, Specializare, Adaptabilitate pentru întreprinderile din regiunile Vest și Nord-Vest POCU/227/3/8/118031

Proiect dedicat perfecționării managerilor și personalului de resurse umane din companiile cu profil medical, hotelier și alimentar din Vestul și Nord Vestul României.

Vă veți întreba ce putem face prin TISA pentru a ajuta aceste companii să crească în mod sustenabil? Pe scurt, următoarele: programe de formare pentru îmbunătățirea competențelor profesionale ale angajaților (Manager de produs, Manager de Inovare, Manager de Proces, Management Strategic, Managementul Schimbării, Comunicare pentru managementul schimbării în întreprinderi, Leadership pentru managementul schimbării, TIC pentru Business, Management Organizațional, Competențe Antreprenoriale.

Alte cursuri din domeniul dezvoltării și gestionării resurselor umane: Manager Resurse Umane, Inspector Resurse Umane, Determinarea nevoilor profesionale pentru Inovare și Competitivitatea Companiei, Proiectarea Planurilor de Dezvoltare Profesională pentru angajați. Managerii vor urma programe de Mini MBA, elaborarând strategii de management, inovare și competitivitate care să permită companiilor consolidarea poziției pe piața națională și internațională și accesul pe noi piețe de produse și servicii.

Întreprinderi competitive și inovative prin resurse umane specializate în regiunile Sud-Muntenia, Sud-Vest și Centru POCU/227/3/8/118035

Proiectul ICARUS a fost creat cu un singur scop: să susțină creșterea companiilor românești din Sud-Muntenia, Sud-Vestul și Centrul României, care, prin activitatea lor, au impact asupra îmbunătățirii sănătății cetățenilor.

Susținerea dezvoltării constă într-o serie de măsuri aplicate în cadrul companiilor și vizează îmbunătățirea competențelor profesionale ale angajaților, elaborarea unor strategii de management, inovare și competitivitate care să permită companiilor consolidarea poziției pe piață și accesul pe noi piețe de produse și servicii.

Români din Grecia POCU/89/3/7/107542

Acest proiect sprijină românii din Grecia care au lucrat cel puțin 1 an de zile în această țară și care doresc să-și deschidă o afacere în România. Proiectul se derulează pe o perioada de 3 ani, începând cu luna septembrie 2017 și este implementat de Euro Best Team, în calitate de lider de parteneriat și cofinanțator, împreună cu partenerii: Asociația Culturală Româno – Elenă „Armonia” și Apopsi AE.

Proiectul este finanțat din fonduri europene prin Fondul Social European și de Guvernul României. Ajutorul public financiar pentru implementarea planului de afaceri de către firmele nou înființate în cadrul proiectului este de până la 178.120,00 lei (aproximativ 40 000 de euro)/ afacere și se rambursează integral pe măsură ce se desfășoară activitatea de dezvoltare.

Până în prezent au fost informate peste 400 de persoane cu privire la obiectivele și modalitatea de implementare a proiectului și au fost selectate 210 persoane care au urmat cursuri de formare în domeniul antreprenoriatului. În urma absolvirii cursurilor din cadrul programelor de formare, participanții și-au dezvoltat competențe în elaborarea planurilor de afaceri, fapt ce le-a sporit creșterea șanselor de obținere a unor finanțări nerambursabile pentru propriile afaceri.

Români din Spania POCU/89/3/7/107566

Acest proiect sprijină românii din Spania care au lucrat cel puțin 1 an de zile în această țară și care doresc să-și deschidă o afacere în România. Proiectul se derulează pe o perioada de 3 ani, începând cu luna octombrie 2017 și este implementat de Euro Best Team, în calitate de lider de parteneriat și cofinanțator, împreună cu partenerul FINNOVAREGIO.

Proiectul este finanțat din fonduri europene prin Fondul Social European și de Guvernul României. Ajutorul public financiar pentru implementarea planului de afaceri de către firmele nou înființate în cadrul proiectului este de până la 178.120,00 lei (aproximativ 40 000 de euro)/ afacere și se rambursează integral pe măsură ce se desfășoară activitatea de dezvoltare.

Până în prezent au fost informate peste 400 de persoane cu privire la obiectivele și modalitatea de implementare a proiectului și au fost selectate 210 persoane care au urmat cursuri de formare în domeniul antreprenoriatului. În urma absolvirii cursurilor din cadrul programelor de formare, participanții și-au dezvoltat competențe în elaborarea planurilor de afaceri, fapt ce le-a sporit creșterea șanselor de obținere a unor finanțări nerambursabile pentru propriile afaceri.

Români din Italia POCU/89/3/7/107543

Acest proiect sprijină românii din Italia care au lucrat cel puțin 1 an de zile în această țară și care doresc să-și deschidă o afacere în România. Proiectul se derulează pe o perioadă de 3 ani, începând cu luna septembrie 2017 și este implementat de Euro Best Team, în calitate de lider de parteneriat și cofinanțator, împreună cu partenerii: Asociația “LATINA” și “Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie della vita”. Proiectul este finanțat din fonduri europene prin Fondul Social European și de Guvernul României. Ajutorul public financiar pentru implementarea planului de afaceri de către firmele nou înființate în cadrul proiectului este de până la 178.120,00 lei (40.000 de euro)/ afacere și se rambursează integral pe măsură ce se desfășoară activitatea de dezvoltare.

Până în prezent au fost informate peste 400 de persoane cu privire la obiectivele și modalitatea de implementare a proiectului și au fost selectate 210 persoane care au urmat cursuri de formare în domeniul antreprenoriatului. În urma absolvirii cursurilor din cadrul programelor de formare, participanții și-au dezvoltat competențe în elaborarea planurilor de afaceri, fapt ce le-a sporit creșterea șanselor de obținere a unor finanțări nerambursabile pentru propriile afaceri. Formarea profesională a avut loc în sistem e-learning, element de îmbunătățire a accesibilității utilizării calității TIC, venind astfel în sprijinul persoanelor aflate la distanță, cu economie substanțială de timp și de resurse pentru deplasare.

Proiect sistemic „instruire pentru furnizarea de servicii moderne”- INFUSE (POSDRU/169/6.2./s/146756)

Proiectul a debutat la 1 octombrie 2014 și s-a încheiat la 31 decembrie 2015.

Obiectivele generale ale proiectului au avut în vedere îmbunătățirea participării pe piața muncii și promovarea incluziunii sociale pentru 7.000 de persoane ce aparțin grupurilor vulnerabile (6.000 persoane de sex feminin, 300 persoane de etnie rroma, 100 de persoane cu dizabilități, 600 de persoane tinere care au părăsit sistemul de stat de protecție a copilului), prin organizarea de cursuri de calificare în domeniile: babysitter, îngrijire bătrâni, îngrijire copii, precum și cursuri de formare profesională, în vederea dobândirii de noi competențe pe cale non-formală (online) a 5.000 de persoane angajate în administrația publică locală, care derulează activități în domeniul incluziunii sociale.

Proiect POSDRU/125/5.1/132020

În perioada aprilie 2014 – octombrie 2015 s-a derulat proiectul „Implică-te! Reușim Împreună! (IRI)”, finanțat din Fondul social European, prin Programul Operațional sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Obiectivul principal al acestuia a fost reintegrarea pe piața muncii a unui număr de 900 de persoane, aflate în căutarea unui loc de muncă, a șomerilor și a persoanelor inactive, din regiunile București-Ilfov și sud-Vest (județele Gorj și Olt).

Ai o întrebare pentru noi?

Contact

Program cu publicul:
Luni – Joi, 9:00 – 16:00

Formular de înscriere rapidă

Îți mulțumim pentru interesul acordat programelor noastre de formare! Toate informațiile despre acest curs se regăsesc și în pagină. Dacă nu ai timp să le parcurgi acum, nu-ți fă nicio grijă. Completează formularul, iar specialistul nostru de formare te va contacta în cel mai scurt timp pentru a-ți oferi toate informațiile de care ai nevoie.