Caută

Proiect PRIMO
Cursuri Gratuite Acreditate ANC

COR: 121207

Proiect De la Student la Antreprenor

Programul Operational Capital Uman

Axa prioritară nr. 6: Educaţie şi competențe

Prioritatea de investiții – 10.iii – îmbunătăţirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieţii pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoştinţelor, a aptitudinilor si a competenţelor forței de muncă şi promovarea unor căi de învăţare flexibile, inclusiv prin orientare profesională şi prin validarea competențelor dobândite

Obiectiv Specific.6.12. – Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulti, cu un nivel scăzut de calificare şi persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoaşterea şi certificarea rezultatelor învăţării dobândite în contexte non-formale şi informale

Titlul proiectului: „PRIMO – Pregătire integrată pentru profesii moderne” Contract nr. POCU/726/6/12/136201

Va rugăm să analizați cu atenție și să decideți care din cursurile de mai jos vi se potrivește cel mai bine pentru îmbunătățirea statutului dumneavoastră pe piața muncii, înscrierea fiind posibilă la un singur curs gratuit.

Pentru înscrierea la oricare dintre cursuri, vă rugăm să ne trimiteți chestionarul pe email

Chestionarul ne va ajuta să identificăm competențele de care aveți nevoie pentru a obține un salt în cariera dumneavoastră profesională. Vă rugăm să descărcați documentul și după completare să ni-l transmiteți pe adresa: primo@eurobestteam.ro

Cui i se adresează proiectul?

Proiectului vizează ca și grup țintă 660 persoane, angajați (inclusiv PFA și Întreprinderi Individuale), din regiunile:

Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul țintă format din angajați, la data intrării în operațiunile FSE, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:

Toți participanții vor fi selectați astfel încât să răspundă nevoilor de dezvoltare a carierei și adaptare la cerințele pieței muncii, respectându-se principiul egalității de șanse și principiul non discriminării.

Preocuparea privind egalitatea de șanse și de gen va fi una transversală, pe toată durata de implementare a proiectului și la toate nivelurile.

Persoanele angajate vor fi recrutate și implicate în activitățile de informare/comunicare, consiliere/orientare profesională, formare practică și sprijin în consolidarea parcursului profesional prevăzute în planul de acțiune al proiectului.

 

Proiectul sub lupă


Consiliere profesională și tutorat pentru 660 angajați din Regiunea Sud Muntenia, Regiunea Sud-Est și Regiunea Nord-Est

20 de workshopuri de dezvoltare personală și de carieră și tutorat în cadrul cărora un număr de 384 de angajați se vor pregăti pentru o nouă carieră profesională

Minimum 120 persoane din grupul țintă participante la cursuri de competențe transversale


Minimum 220 de persoane din grupul țintă înscrise la cursuri de calificare de nivel 2

Minimum 320 de persoane din grupul țintă vor fi înscrise la cursuri de specializare/perfecționare

Minimum 530 persoane din grupul țintă participante la FPC certificate

Informații despre proiect

Creșterea competitivității regionale și dezvoltarea mobilității, adaptabilității și flexibilității pe piața muncii a 660 de angajați cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate prin facilitarea accesului acestora la programele de FPC în vederea calificării, recalificării și dezvoltării personale.

Promovarea beneficiilor FPC în rândul angajaților și a altor grupuri interesate, prin materialele elaborate (pliante, afișe, apariții mass-media) și a celor 12 evenimente organizate.

Un număr de 12 evenimente de informare și conștientizare pentru promovarea importanței formării profesionale și participării la programele de FPC, câte unul în fiecare județ din cele 3 regiuni de implementare a proiectului:

◊ Sud-Muntenia;

◊ Sud-Est;

◊ Nord-Est.

Consiliere continuă

Activitatea de consiliere este o activitate consistentă, susținută pe tot parcursul proiectului, în cadrul căreia angajații sunt consiliați, îndrumați, orientați către dezvoltarea carierei, activitate menită să ofere premisele unei participări crescute la viața profesională activă, precum finalizarea programelor de formare cu certificat de competențe sau continuarea pregătirii profesionale și după încheierea calității de participant la activitățile proiectului.

Creșterea participării la programele FPC prin acțiuni de îmbunătățire a abilităților profesionale și a competențelor transversale pentru 660 de angajați din regiunile: Sud-Muntenia, Sud-Est, Nord-Est.

Formarea vizează calificarea de nivel 2 pentru un număr de 220 de persoane.

Alte 320 de persoane vor participa la cursuri de specializare și perfecționare, în cadrul unor programe de pregătire de 80 de ore.

Alți 120 de angajați vor participa la programe de formare pentru dobândirea de competențe transversale, în total un număr de 530 de persoane vor obține certificate de competențe.

Minimum 70 de persoane din grupul țintă vor continua formarea și după finalizarea proiectului.

Acordarea de sprijin în dezvoltarea carierei pentru 384 de persoane.

Din totalul angajaților de 660 care beneficiază de măsuri de consiliere și tutorat, 384 își vor schima condițiile de muncă după participarea la programele integrate de consiliere și formare.

Contact

Program cu publicul:
Luni – Joi, 9:00 – 16:00

Formular de înscriere rapidă

Îți mulțumim pentru interesul acordat programelor noastre de formare! Toate informațiile despre acest curs se regăsesc și în pagină. Dacă nu ai timp să le parcurgi acum, nu-ți fă nicio grijă. Completează formularul, iar specialistul nostru de formare te va contacta în cel mai scurt timp pentru a-ți oferi toate informațiile de care ai nevoie.