Caută

CURS COMPETENȚE DIGITALE DE UTILIZARE A TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI CA INSTRUMENT DE ÎNVĂȚARE ȘI CUNOAȘTERE

COR: 121207

Proiect De la Student la Antreprenor

Programul Operational Capital Uman

Axa prioritară nr. 6: Educaţie şi competențe

Prioritatea de investiții – 10.iii – îmbunătăţirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieţii pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoştinţelor, a aptitudinilor si a competenţelor forței de muncă şi promovarea unor căi de învăţare flexibile, inclusiv prin orientare profesională şi prin validarea competențelor dobândite

Obiectiv Specific.6.12. – Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulti, cu un nivel scăzut de calificare şi persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoaşterea şi certificarea rezultatelor învăţării dobândite în contexte non-formale şi informale

Titlul proiectului: „PRIMO – Pregătire integrată pentru profesii moderne” Contract nr. POCU/726/6/12/136201

# curs practic și interactiv

Despre Curs GRATUIT Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere

Obiective

Cursul își propune pregătirea adulților care doresc să își îmbunătățească abilitățile de utilizare a calculatorului.
Cursul se adresează persoanelor absolvente ale învățământului general obligatoriu, care doresc să se perfecționeze și să obțină certificarea în acest domeniu, dar și absolvenților de studii medii și superioare. 

Public-ţintă

Pot participa doar persoanele angajate (inclusiv PFA și Întreprinderi Individuale), care au vârsta cuprinsă între 25-64 de ani și care au domiciliul/reședința într-una din cele 3 regiuni: SUD-MUNTENIA (județele ARGEȘ, CĂLĂRAȘI, DÂMBOVIȚA, GIURGIU, IALOMIȚA, PRAHOVA, TELEORMAN), SUD-EST (BRĂILA, BUZĂU, CONSTANȚA, GALAȚI, TULCEA, VRANCEA), NORD-EST (BACĂU, BOTOȘANI, IAȘI, NEAMȚ, SUCEAVA, VASLUI). 

Autorizare

Cursul este autorizat CAFFPA* (înlocuieşte ANC) , este recunoscut la nivel european, oferind, pe lângă diploma recunoscută de Ministerul Muncii şi Protecției Sociale şi de Ministerul Educaţiei, și tot setul de competențe profesionale (certificat EUROPASS).

Autorizare CAFFPA* – COMISIA DE AUTORIZARE A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, sub egida Ministerului Muncii şi Protecției Sociale şi a Ministerului Educaţiei. 

Curs autorizat CAFFPA
Înlocuiește ANC

Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor a Municipiului Bucureşti, sub egida Ministerului Muncii şi Protecției Sociale şi a Ministerului Educaţiei. 

Competențe recunoscute la nivel european

Detalii organizatorice

Detalii de plată

Curs Online/ZOOM

Acte necesare înscrierii

Pentru înscrierea la curs, vă rugăm să ne trimiteți chestionarul pe email şi să completaţi formularul alăturat

Chestionarul ne va ajuta să identificăm competențele de care aveți nevoie pentru a obține un salt în cariera dumneavoastră profesională. Vă rugăm să descărcați documentul și după completare să ni-l transmiteți pe adresa: primo@eurobestteam.ro

Formular de înscriere

Structură Tematică

– Informații generale despre părțile principale ale calculatorului și funcțiile acestora;
– Elemente de arhitectură a calculatorului;
– Componentele calculatorului;
– Aplicațiile soft existente.

– Însușirea cunoștințelor, formarea deprinderilor și experimentarea operațiunilor de lucru cu Internet-ul;
– Generalități despre Internet;
– Elementele ferestrei Internet Explorer;
– Elementele unei adrese de internet.

– Găsirea unei informații cu un motor de căutare (Google);
– Copierea informației într-un document;
– Descărcarea unei imagini de pe Internet;
– Crearea unei căsuțe de e-mail: elementele căsuței de e-mail, compunerea și trimiterea de mesaje (inclusiv cu fișiere atașate), discuții purtate pe Skype, Facebook, sau alte rețele de socializare.

– Tipuri de vizualizare a informației. Formarea deprinderilor și reflexelor de lucru cu arborele de foldere (dosare) și fișiere. Lucrul cu conținutul arborelui;
– Organizarea fișierelor și folderelor: creare de folder, ștergere de foldere și fișiere, selectare fișiere, redenumire de foldere și fișiere, copiere de foldere și fisiere, mutare de foldere și fișiere.

– Operații cu fișiere: Salvarea unui fișier: reguli de salvare;
– Crearea unei copii a fișierului curent;
– Închiderea: documentului curent, respectiv a programului;
– Deschiderea unui document;
– Crearea unui document nou;
– Previzualizarea documentului;
– Mărirea sau micșorarea imaginii;
– Afișarea caracterelor netiparibile;
– Barele de defilare.

– Formatarea documentului, a textului și a paragrafelor;
– Stabilirea mărimii paginii, orientarea paginii, a marginilor documentului;
– Selectarea textului;
– Stabilirea unui font de bază;
– Alinierea paragrafelor: Tipul alinierii, Stabilirea alineatului, Spațiile dintre liniile paragrafului, Spațiile dintre paragrafe, Distanța față de marginile documentului;
– Stabilirea marcatorilor pentru paragrafe: Particularizarea marcatorilor;
– Operații cu zone de text: copierea, mutarea, ștergerea.

– Prezentarea textului în coloane ;
– Liste de tip tabel;
– Tabele în documente word;
– Operații cu date în tabele, modificarea structurii tabelelor, formatare tabele;
– Imagini, desene, casete în text, ilustrații smartArt.

– Cunoașterea modului de lucru în mediul Excel: crearea unei foi de calcul, formatarea celulelor, formatarea numerelor, aplicare filtre, realizarea unei diagrame și a unui grafic.

– Formule matematice: lucrul cu procente, adrese relative și absolute;
– Sortare și filtrare date;

– Funcții uzuale: SUM, MIN, MAX, COUNT, AVERAGE, SUMIF, COUNTIF;
– Formule și funcții utilizând date din foi diferite / fișiere diferite;
– Grafice: creare, modificare.

– Crearea de diagrame;
– Personalizarea aspectului diagramei;
– Sumarizarea datelor utilizând Sparklines;
– Crearea de diagrame prin utilizarea SmartArt.

– Adaugarea de anteturi și subsoluri în paginile printate;
– Pregătirea foi de lucru pentru imprimare;
– Printarea foilor de lucru;
– Printarea unor părți din foile de lucru;
– Printarea graficelor.

– Cunoașterea modului de lucru în mediul Power Point: deschiderea și închiderea aplicației Power Point;
– Folosirea rutinei Autocontent Wizard;
– Crearea unei prezentări;
– Editare text, inserare imagini/diagrame;
– Salvare prezentare.

– Folosirea funcției “Custom Animation”;
– Modificarea unui efect;
– Ștergerea unui efect;
– Adăugarea mai multor efecte asupra aceluiași obiect;
– Reordonarea efectelor obiectelor în cadrul unui slide.

– Inserarea de diagrame;
– Inserarea de grafice;
– Desenarea formelor;
– Adăugarea tranzițiilor.

– Editarea vizuală;
– Elemente de conținut( casete text, imagini, forme, tabele);
– Accesare coduri HTML, CSS.

– Înțelegerea termenului de e-mail și utilizarea lui;
– Deschiderea și închiderea unei aplicații de poțtă electronică;
– Crearea unui mesaj-trimitere, concepere, atașarea fișierelor.

– Căutarea unui mesaj după expeditor, subiect, conținut;
– Adăugarea unei adrese de e-mail dintr-o listă de adrese;
– Crearea, ștergerea unui nou director pentru mesaje;
– Mutarea mesajelor într-un nou director de mesaje;
– Ștergerea, recuperarea unui mesaj șters;
– Actualizarea listei de adrese din mesajele primite;
– Crearea unei noi liste de adrese/liste de distribuție.

Autorizare: CAFFPA (înlocuiește ANC)

Cursul se va finaliza cu o sesiune de evaluare în vederea certificării de către CAFFPA (înlocuiește ANC) – COMISIA DE AUTORIZARE A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Vor fi evaluate cunoștințele teoretice și practice, pendru dobândirea întregului set de competențe profesionale. Competențele se vor regăsi pe suplimentul descriptiv care va însoți certificatul recunoscut de Ministerul Muncii şi Protecției Sociale şi de Ministerul Educaţiei și acreditat de CAFFPA.

Certificare Curs Competențe Digitale de Utilizare a Tehnologiei Informației ca Instrument de Învățare și Cunoaștere

Contact

Program cu publicul:
Luni – Joi, 9:00 – 16:00
Formular de înscriere

Formular de înscriere rapidă

Îți mulțumim pentru interesul acordat programelor noastre de formare! Toate informațiile despre acest curs se regăsesc și în pagină. Dacă nu ai timp să le parcurgi acum, nu-ți fă nicio grijă. Completează formularul, iar specialistul nostru de formare te va contacta în cel mai scurt timp pentru a-ți oferi toate informațiile de care ai nevoie.