Caută

Proiect PRIMO Pregătire integrată pentru profesii moderne

COR: 121207

Proiect De la Student la Antreprenor

Programul Operational Capital Uman

Axa prioritară nr. 6: Educaţie şi competențe

Prioritatea de investiții – 10.iii – îmbunătăţirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieţii pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoştinţelor, a aptitudinilor si a competenţelor forței de muncă şi promovarea unor căi de învăţare flexibile, inclusiv prin orientare profesională şi prin validarea competențelor dobândite

Obiectiv Specific.6.12. – Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulti, cu un nivel scăzut de calificare şi persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoaşterea şi certificarea rezultatelor învăţării dobândite în contexte non-formale şi informale

Titlul proiectului: „PRIMO – Pregătire integrată pentru profesii moderne” Contract nr. POCU/726/6/12/136201

Cursuri organizate​

Cursurile gratuite se adresează doar persoanelor angajate (inclusiv PFA și Întreprinderi Individuale), cu vârsta cuprinsă între 25-64 de ani și care au domiciliul/reședința într-una din regiunile:

Cursurile gratuite sunt derulate în cadrul proiectului european PRIMO.

Contact

Program cu publicul:
Luni – Joi, 9:00 – 16:00
Ai o întrebare pentru noi?

Formular de înscriere rapidă

Îți mulțumim pentru interesul acordat programelor noastre de formare! Toate informațiile despre acest curs se regăsesc și în pagină. Dacă nu ai timp să le parcurgi acum, nu-ți fă nicio grijă. Completează formularul, iar specialistul nostru de formare te va contacta în cel mai scurt timp pentru a-ți oferi toate informațiile de care ai nevoie.