Curs Manager Resurse Umane Acreditat ANC Online
Standard Nou 2023

COR: 121207

Reducere 35% pentru înscrieri efectuate până la data de 30 noiembrie 2023, inclusiv.

Despre Curs Manager Resurse Umane

Curs Manager Resurse Umane își propune să dezvolte abilități și competențe pentru gestionarea eficientă a resurselor umane, cu impact major asupra dezvoltării organizațiilor. Înveți să recrutezi cele mai valoroase resurse umane, să elaborezi strategii de suport și motivare pentru creșterea performanței în activitate.

Curs Manager Resurse Umane se adresează celor care doresc să-și dezvolte abilitățile de leaderi, de promotori ai unei filozofii specifice misiunii și viziunii organizației și care vizează evoluția în cariera de Manager Resurse Umane

Cursul este autorizat CAFFPA* (înlocuieşte ANC) , este recunoscut la nivel european, oferind, pe lângă diploma recunoscută de Ministerul Muncii şi Protecției Sociale şi de Ministerul Educaţiei, și tot setul de competențe profesionale (certificat EUROPASS).

Tematica acoperă întreaga arie de competențe aferente standardului ocupațional, precum și aplicațiile practice ce țin de recrutare, selecție, evaluare, dezvoltare echipe, codul muncii și legislația la zi. Gratuit – Modul GDPR. 

Contact

Program cu publicul:

Luni – Vineri, 9:00 – 17:30

Formular informații suplimentare

Îți mulțumim pentru interesul acordat programelor noastre de formare! Toate informațiile despre acest curs se regăsesc și în pagină. Dacă nu ai timp să le parcurgi acum, nu-ți fă nicio grijă. Completează formularul de mai jos, iar specialistul nostru de formare te va contacta în cel mai scurt timp pentru a-ți oferi toate informațiile de care ai nevoie.

Structură module tematice și aplicații practice


• Rolul Departamentului HR în organizație;
• Strategia HR ca parte esenţială din strategia companiei;
• Recrutarea şi menţinerea talentelor;
• Implementarea de programe de formare la locul de muncă pentru transferul intergeneraţional de competenţe;
• Wellbeing şi echilibrul dintre viaţa profesională şi cea personală;
• Program flexibil, echipe remote şi lucrul la distanţă;
• Evaluarea nevoilor de competenţe la nivel de companie şi realizarea planurilor de formare pentru angajaţi;
• Managementul carierei. Managementul prin aspiraţii;
• Managementul ideilor. Inovarea în gestionarea resurselor umane;
• Managementul resurselor umane pentru o companie durabilă, ce oferă oportunităţi egale;
• Tehnologia informaţiei la dispoziţia managementului resurselor umane;
• Inventarul competenţelor. Instrumente pentru cartografierea competenţelor din organizaţie;
• Formarea personalului pentru dezvoltarea competenţelor necesare obţinerii performanţei;
• Recrutare şi selecţie de personal pentru completarea competenţelor necesare în organizaţie. Metode şi teste;
• Evaluarea performanţelor şi metodele de evaluare;
• Planificarea carierei şi dezvoltarea profesională;
• Programe şi metode pentru inserţia profesională şi socială;
• Instrumentele de monitorizare a modului în care se respectă prevederile legislative privind protecţia datelor cu caracter personal, organizarea şi utilizarea acestora în cadrul organizației.

• Rolul Resurselor Umane în organizaţiile din România anului 2020;
• Recruiterul – ambasadorul brandului pe care îl reprezintă;
• Influenţa mediului intern şi extern asupra procesului de recrutare şi selecție;
• Contextul desfășurării activității de asigurare a necesarului de personal;
• Decizia de angajare și demararea procesului de recrutare;
• Prerecrutarea, în sprijinul definirii nevoii de resurse umane;
• Recrutarea – activitate fundamentală pentru asigurarea necesarului de personal;
• Particularitățile procesului de recrutare – factori de acceptare a unui loc de muncă;
• Tipurile recrutării – strategică, temporară, sistemică, spontană;
• Stabilirea obiectivelor recrutării: numărul necesar de candidați, calitatea candidaților;
• Sursele de candidați: recrutare internă, externă sau ambele;
• Canale de recrutare adecvate pentru diferite tipuri de funcții;
• Corelarea activităților de recrutare cu valorile și strategiile organizației;
• Proiecția efectelor post-recrutare și monitorizarea îndeplinirii obiectivelor avute în vedere în recrutare;
• Strategia de recrutare cu elemente integrate pentru obținerea dezvoltării organizației;
• Stabilirea elementelor de atragere a candidaților;
• Responsabilitatea desfășurării procesului de recrutare;
• Metodele procesului de recrutare – anunț, contacte directe, agenții de recrutare, head-hunting, promovarea, transferul, reangajările, recomandările, recrutarea online, participarea la târguri de joburi, baze de date, rețele de socializare;
• Fișa postului;
• Anunțul de recrutare – condiții pentru o recrutare de succes;
• Selecția – derularea procesului de selecție;
• Criterii de selecție – identificarea și corelarea cu obiectivele;
• Identificarea posibilelor erori și modalități de evitare;
• Metode de selecție – empirice, științifice;
• Evaluarea costurilor de selecție și integrare;
• CV-ul, scrisoarea de intenție și formularul de aplicație;
• Scrisorile de recomandare și referințele;
• Probele/testele de selecție și centrele de evaluare;
• Interviurile de angajare, obiective, structură, organizare, evaluare;
• Integrarea angajaților, activități obligatorii. Monitorizarea performanțelor


• Diferențele majore fată de procesul obișnuit de recrutare;
• Tendințele reale în business-ul românesc;
• Profilul și nevoile companiilor care apelează la head hunting;
• Calitățile unui bun vânător;
• Profilul profesional al postului vizat pentru a fi ocupat prin head hunting;
• Comportamente și atitudini necesare performanței pe post;
• Profilul tehnic – abilități, competențe, experiență profesională relevantă;
• Obiective calitative și cantitative ale postului;
• Stabilirea indicatorilor de performanță și a criteriilor de validare a acestora;
• Monitorizarea și controlul, procesul de integrare;
• Definirea profilului candidatului vânat;
• Identificarea companiilor de profil unde pot fi găsite persoanele căutate;
• Identificarea angajaților cu perspective;
• Riscuri majore și modalități de limitare sau evitare;
• Contactarea persoanei și comunicarea intenției de recrutare;
• Organizarea de discuții formale cu angajatorul;
• Lansarea ofertei de job;
• Asigurarea confidențialității;
• Motive și beneficii pentru un candidat vânat;
• Începerea colaborării cu o evaluare obiectivă privind punctele forte și cele ce necesită îmbunătățiri;
• Designul postului, concret și asumat;
• Perioada de integrare și responsabilități asumate;
• Eforturi pe care trebuie să le facă și rezultatele așteptate.


• Analiza muncii. Construcția și administrarea fișelor de post;
• Definirea conceptului de leadership. Profilul liderului;
• Tipuri, stiluri și practice de leadership;
• Rolul abilităților de management în misiunea liderului;
• Strategia de dezvoltare a organizației bazată pe leadership;
• People management – coaching și motivare;
• Etică și nedisciminare. Mobbing-ul;
• Integrarea și plecarea din organizație;
• Bariere în comunicare și optimizarea comunicării;
• Strategii pentru prevenirea demotivării angajaților;
• Management și Leadership în contextul schimbării;
• Rezistența la schimbare și modalitătăți de gestionare;
• Luarea deciziilor cu suportul echipei;
• Probleme curente și tipuri de soluții;
• Motivarea angajaților și lucrul în echipă;
• Evaluarea angajaților;
• Time management – agenda cu priorități;
• Pregătirea pentru întâlnirile de lucru;
• Organizarea prezentărilor de succes;
• Cultură și etică organizaționale;
• Managementul conflictelor;
• Coaching și mentoring pentru dezvoltarea echipei.

 

• Regulamentul GDPR, principii și actori implicați;
• Drepturi generale şi consecinţe ale GDPR;
• Consimţământul conform GDPR și utilizarea în prelucrarea datelor;
• Informarea persoanelor vizate, modele de informare;
• Accesul la date, modele de răspuns la cereri;
• Ştergerea și restricționarea prelucrării datelor;
• Portabilitatea şi dreptul la opoziţie;
• Organizaţii afectate şi departamente interesate;
• Responsabili şi responsabilităţi privind protecţia datelor;
• Riscuri şi daune privind nerespectarea regulamentului GDPR;
• Planuri de acţiune pentru implementarea GDPR în organizație;
• Implementarea la diferite niveluri ierarhice;
• Utilizarea cookie-urilor în contextual GDPR. Exemple practice.

• Rolul brandului de angajator;
• Branding şi reputatie;
• Când apare nevoia construirii unui brand de angajator;
• Managementul brandului de angajator;
• Nevoile publicului ţintă şi punţile de comunicare;
• Beneficiile unui bun brand de angajator;
• Procesul de construire şi durata;
• Rolul cercetării pentru elaborarea strategiei de branding;
• Strategii pentru construcţia brandului de angajator;
• Tipuri de campanii de relații publice;
• Cultura organizaţională – realitatea brandului;
• Culturi organizaţionale globale şi locale;
• Aspecte culturale în cazul românesc

Structură module tematice și aplicații practice

Modul 1: Management şi strategie

Modul 2: Recrutare şi selecţie personal

Recrutare, integrare şi menţinere

Modul 4: Leadership şi coaching pentru dezvoltarea echipei

Modul 5: GDPR

Modul 6: Employer Branding

Beneficii

Program în cursul săptămânii seara, după job, sau în weekend
Suport de curs în format electronic și materiale de lucru GRATUITE
Îndrumare și consiliere din partea formatorilor pe toată durata cursului
Modul special pentru pregatirea susţinerii examenului de absolvire
Curs 100% practic și interactiv: exemple de bune practici, studii de caz
Teste online pentru pregătirea examenului de certificare
Traineri autorizați cu vastă experiență practică, recunoscuți la nivel național
Curs acreditat de Ministerul Muncii și Ministerul Educației: oferă toate competențele profesionale

Certificare Curs Manager Resurse Umane

Certificat Acreditat

Cursul se va finaliza cu o sesiune de evaluare în vederea certificării de către CAFFPA (înlocuiește ANC) – COMISIA DE AUTORIZARE A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Vor fi evaluate cunoștințele teoretice și practice, pentru dobândirea întregului set de competențe profesionale. Competențele se vor regăsi pe suplimentul descriptiv care va însoți certificatul recunoscut de Ministerul Muncii şi Protecției Sociale şi de Ministerul Educaţiei și acreditat de CAFFPA.

Competențe Europene

IMPORTANT: Euro Best Team este unul dintre puținii furnizori de pe piață care este acreditat pentru eliberarea întregului set de competențe profesionale ale standardului ocupațional: Manager Resurse Umane, COD COR 121207 Competențele se regăsesc pe Suplimentul Descriptiv care însoțește Certificatul de Absolvire.

Curs 100% practic

Îți dezvolți abilitățile practice pentru selecția de personal, integrarea în organizație, evaluarea performanțelor, motivarea angajaților, lucrul în echipă, redactarea fișelor de post, monitorizarea activității. În sesiunile practice ale cursului Manager Resurse Umane sunt lansate dezbateri și sunt realizate aplicații practice ce țin de practica recentă, în termenii calitativi ai managementului resurselor umane, fiind elaborate documente de bază precum: organigrama, regulamentul de ordine interioară, strategia de recrutare, strategia de motivare, fișa postului, sistemul de evaluare, strategia de formare și dezvoltare.

Lectori experimentați

Curs Manager Resurse Umane este susținut de consultanți experimentați de HR, cu o vastă experiență în organizații publice și private, dar și în proiecte europene, care oferă sprijin teoretic și practic pentru organizarea și aplicarea principalelor componente ale managementului resurselor umane (organizarea activităților și atribuțiilor de HR, analiza și designul joburilor, recrutarea și selecția personalului prin metode digitale, măsurarea performanțelor, legislația și dreptul muncii, formarea profesională, relațiile de muncă, motivarea personalului angajat)

Set Complet de Competenţe recunoscute în Uniunea Europeană

Detalii organizatorice

Detalii de plată

Curs Online/ZOOM

Acte necesare înscrierii

Raluca este Expert in domeniul Resurselor Umane, cu o vastă experiență practică în Recrutare, Selecție și Evaluare Personal, Manager Resurse Umane, Salarizare, Codul Muncii. Raluca formează și coordonează echipe în proiecte POSDRU, de peste 15 ani, și acordă sprijin și consultanță atât instituțiilor de stat, cât și cmpaniilor private. Raluca este unul dintre cei mai apreciați lectori din echipa noastră și se bucură de succes de fiecare dată, la oricare din cursurile pe care le susține în domeniul resurselor umane: Curs Manager Resurse Umane, Curs Inspector Resurse Umane, Curs Inspector Salarii, sau Curs Responsabil Protecția Datelor. Cursurile susținute de Raluca sunt apreciate de către cursanți ca fiind foarte utile, deoarece au un grad mare de aplicabilitate și oferă modele eficiente de lucru.

Datorită bogatei sale experiențe în domeniul resurselor umane, Raluca a avut o contribuție deosebită în implementarea cu succes a celui mare mare proiect POSDRU din România “Instruire pentru furnizarea de servicii moderne (INFUSE)”, unde a fost implicată în calitate de manager resurse umane. vasta experiență profesională, dobândită atât în mediul privat, cât și in mediul public, organizarea, comunicarea clară, aplicațiile practice permanent actualizate cu legislația și practica recentă, o recomandă pe Raluca Borza ca fiind unul dintre trainerii de top pe carete poți baza într-un proces de formare la cel mai înalt nivel. Raluca predă Curs Manager Resurse Umane, Acreditat ANC, la Euro Best Team, încă din 2014. 

Lector- Raluca Borza

◊ Manager resurse umane în proiecte POSDRU, în cadrul cărora a gestionat toate activitățile legate de recrutarea, selecția, salarizarea și evaluarea personalului;

◊ În cadrul Euro Best Team, Raluca susține cursurile: Managementul resurselor umane,  Inspector resurse umane și Responsabil protecția datelor.

◊ Raluca este de profesie psiholog și este absolventă de master în Comunicare managerială și resurse umane;
◊ Are o experiență de peste 13 ani în gestionarea resurselor umane și este unul dintre cei mai apreciați experți în domeniu;

◊ Cursurile susținute de Raluca sunt apreciate de către cursanți ca fiind foarte utile, deoarece au un grad mare de aplicabilitate și oferă modele eficiente de lucru.

◊ Datorită bogatei sale experiențe în domeniul resurselor umane, Raluca a avut o contribuție deosebită în implementarea cu succes a celui mare mare proiect POSDRU din România “Instruire pentru furnizarea de servicii moderne (INFUSE)”, unde fost implicată ca expert.

 

Un curs de resurse umane 100% practic și interactiv

Cursurile de resurse umane organizate de Euro Best Team sunt acreditate și sunt susținute de traineri cu minim 20 de ani de experiență practică. 

Curs Manager Resurse Umane este susținut de Euro Best Team din anul 2007 fără întrerupere. la Cursul de Manager resurse Umane au participat până în prezent peste 2500 de persoane, atât din mediul privat, cât și din instituții publice.

Curs Manager Resurse Umane Acreditat oferă un cadru interactiv de învățare și selectează cele mai potrivite spețe și studii de caz menite să faciliteze actul de învățare. 

Cursanții parcurg ușor materia și se implică activ în dezbaterile lansate e lector pe tot parcursul cursului. 

Curs Manager Resurse Umane este unul dintre cele mai apreciate cursuri resurse umane, deoarece imbină intr-un mod util informatiile teoretice, aplicașiile practice si legislatia actualizata. 

 

Fiind un curs online de manager de resurse umane, se pot înscrie participanți de oriunde.

Atât teoria, cat si aplicatiile practice se susțin online. De asemenea, examenul de certificare cu comisie se susține tot în mediul onine.

Important: la cursurile resurse umane organizate de Euro Best Team nu există taxă de înscriere suplimentară taxei de participare. De asemenea, Euro Best team nu percepe taxă suplimentară de examen. 

 

Ce Spun Cursanții Noștri:

Curs autorizat CAFFPA
Înlocuiește ANC

Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor a Municipiului Bucureşti, sub egida Ministerului Muncii şi Protecției Sociale şi a Ministerului Educaţiei. 

Formular de înscriere rapidă

Îți mulțumim pentru interesul acordat programelor noastre de formare! Toate informațiile despre acest curs se regăsesc și în pagină. Dacă nu ai timp să le parcurgi acum, nu-ți fă nicio grijă. Completează formularul, iar specialistul nostru de formare te va contacta în cel mai scurt timp pentru a-ți oferi toate informațiile de care ai nevoie.