Curs Manager Proiect Online Acreditat ANC
SCRIERE PROIECTE EUROPENE inclus

COR: 242101

Curs Complet. Oferă toate Competențele EUROPENE

Despre Curs Manager Proiect

Cursul Manager Proiect este un program complex de pregătire, care își propune familiarizarea participanților cu întregul proces de derulare a unui proiect finanțat din fonduri europene: de la documentare și identificarea programelor europene și a surselor de finanțare disponibile, până la elaborarea cererii de finanțare, familiarizarea cu procesul de evaluare, procedura de contractare, organizarea echipei de proiect, începerea și derularea activităților, monitorizarea, raportarea, rambursarea cheltuielilor, închiderea proiectului și sustenabilitatea.

Sunt prezentate sursele directe de informare privind oportunitățile de finanțare, documentele de referință puse la dispoziție de finanțator, documentele de lucru, dar și practicile curente privind întocmirea și verificarea lor. Este urmărită cu atenție atragerea corectă în proiect a resurselor principale  – resursele umane și materiale, prin proceduri specifice de gestiune a resurselor umane și proceduri de achiziții publice.

Participanții sunt încurajați să propună o idee de proiect încă de la începutul cursului, astfel încât să poată parcurge, împreună cu lectorul, toate etapele prezentate anterior. 

Cursul se adresează absolvenților de studii superioare.

Contact

Program cu publicul:

Luni – Vineri, 9:00 – 17:30

Formular informații suplimentare

Îți mulțumim pentru interesul acordat programelor noastre de formare! Toate informațiile despre acest curs se regăsesc și în pagină. Dacă nu ai timp să le parcurgi acum, nu-ți fă nicio grijă. Completează formularul pentru informații suplimentare, iar specialistul nostru de formare te va contacta în cel mai scurt timp pentru a-ți oferi toate informațiile de care ai nevoie.

Structură Module Tematice şi Aplicaţii Practice

Modul 1: Scriere Proiecte Europene

Modul 2: Implemetare Proiecte Europene

Modul 3: Documente de referinţă

• Cadrul programatic și instituțional al accesării fondurilor europene în România;

• Norme legislative naționale și europene în domeniul accesării fondurilor europene;

• Evaluarea Ghidului Solicitantului și a criteriilor de eligibilitate;

• Solicitanți și parteneri eligibili. Criterii. Acordul de parteneriat;

• Abordarea cererii de finanțare și organizarea activității de scriere;

• Scop, Obiective, Activități, Resurse umane și Resurse materiale;

• Planul și structura cererii de finanțare. Componente și etape în elaborare;

• Corelarea grilei de evaluare cu cererea de finanțare;

• Analiza cost-beneficiu conform cerințelor Uniunii Europene;

• Indicatori și rezultate: noțiuni fundamentale privind atingerea obiectivelor;

• Elaborarea planului de achiziții publice. Încărcarea în sistemul electronic;

• Graficul Gantt, corelarea cu activitățile și resursele proiectului;

• Elaborarea bugetului, criterii de optimizare, praguri valorice;

• Vulnerabilități și riscuri. Modalități de gestionare și diminuare;

• Procesul de evaluare, proceduri, etape, clarificări.

 

 

• Procesul de contractare, etape, durată, activități, responsabilități;

• Contractul de finanțare si actele adiționale, notificări, scrisori de informare;

• Autoritatea de Management și relația cu Beneficiarul. Responsabilii de proiect;

• Rolul și responsabilitățile beneficiarului de proiect, in implementare și în sustenabilitate;

• Elaborarea planului de management, a instrumentelor de monitorizare și control;

• Angajările, notificarea experților, organizarea echipelor, raportarea activităților;

• Lansarea proiectului – obiective, factori implicați, activități, resurse, rezultate;

• Manualul de identitate vizuală, materiale și activități obligatorii;

• Proceduri specifice de monitorizare/ vizite/ asistență la fața locului;

• Raportul tehnic de progres, raportul final, cererea de plată, cererea de rambursare;

• Contractele de achiziții/ tipuri de proceduri/ conflictul de interese;

• Eligibilitatea cheltuielilor. Cheltuieli directe și indirecte, criterii de eligibilitate;

• Managementul financiar – cont bancar, prefinanțare, rambursări, cereri de plată;

• Măsuri de informare și publicitate. Site-ul proiectului. Reclama și activitățile de PR;

• Egalitatea de șanse și dezvoltarea durabilă. Rol și modalități de îndeplinire.

 

 

 

• Aplicație practică: planificarea activităților proiectului, verificare eligibilitate, corelare cu ghidul, activități și subactivități;

• Aplicație practică: elaborarea graficului Gantt conform activităților proiectului, verificare și corelare cu activități, buget, termene de raportare;

• Aplicație practică: întocmirea bugetului proiectului, corelare cu prevederile ghidului, perioada de implementare, experți;

• Aplicație practică: redactarea sustenabilității proiectelor, estimarea și simularea impactului financiar, social, organizațional, economic;

• Aplicație practică: întocmirea graficului de depunere a cererilor de rambursare, corelarea cu ghidul solicitantului, analiza financiară;

• Aplicație practică: redactarea unei notificări către AM/OI, scop, oportunitate, corelare instrucțiuni, modalități de redactare;

• Aplicație practică: redactarea unei solicitări de Act Aditional către AM/OI, scop, oportunitate, corelare instrucțiuni, redactare.

• Aplicație practică: întocmirea unui Raport de Activitate, corelare cu activități, fișa postului, plan de management, termene de raportare, documente justificative, alocare de timp;

• Aplicație practică: întocmirea unui Raport de Progres, corelare cu indicatorii, cu graficul Gantt și planul de management;

• Aplicație practică: întocmirea documentelor aferente Cererii de Rambursare, achiziții, contabilitate, fișa de pontaj, salarii, rapoarte de activitate.

 

Beneficii

Program în cursul săptămânii seara, după job, sau în weekend
Suport de curs în format electronic și materiale de lucru GRATUITE
Îndrumare și consiliere din partea formatorilor pe toată durata cursului
Modul special pentru pregatirea susţinerii examenului de absolvire
Curs 100% practic și interactiv: exemple de bune practici, studii de caz
Teste online pentru pregătirea examenului de certificare
Traineri autorizați cu vastă experiență practică, recunoscuți la nivel național
Curs acreditat de Ministerul Muncii și Ministerul Educației: oferă toate competențele profesionale

Certificare Curs Manager Proiect

Certificat Acreditat

Cursul este acreditat CAFFPA* (înlocuieşte ANC) , este recunoscut la nivel european, oferind, pe lângă diploma recunoscută de Ministerul Muncii şi Protecției Sociale şi de Ministerul Educaţiei, și tot setul de competențe profesionale (certificat EUROPASS). Cursul se va finaliza cu o sesiune de evaluare în vederea certificării de către CAFFPA (înlocuiește ANC) – COMISIA DE AUTORIZARE A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI.

Competențe Europene

Vor fi evaluate cunoștințele teoretice și practice, pentru dobândirea întregului set de competențe profesionale. Competențele se vor regăsi pe suplimentul descriptiv care va însoți certificatul recunoscut de Ministerul Muncii şi Protecției Sociale şi de Ministerul Educaţiei și acreditat de CAFFPA. Competențele se regăsesc pe Suplimentul Descriptiv care însoțește Certificatul de Absolvire. IMPORTANT: Euro Best Team este unul dintre puținii furnizori de pe piață care este acreditat pentru eliberarea întregului set de competențe profesionale.

Curs 100% Practic

În sesiunile practice ale cursului Inspector Resurse Umane sunt lansate dezbateri și sunt realizate aplicații practice ce țin de practica recentă, în termenii calitativi ai gestionării resurselor umane, fiind elaborate documente de bază ale profesiei. Tipuri de abilități dezvoltate pe parcursul cursului: abilitățile practice pentru selecția de personal, integrarea în organizație, evaluarea performanțelor, motivarea angajaților, lucrul în echipă, redactarea fișelor de post, monitorizarea activității. Detalii în tematică.

Lectori experimentați

Curs Manager Proiect  este susținut de consultanți și evaluatori de proiecte europene cu vastă experiență în accesarea și implementarea proiectelor europene.

Materialele de curs sunt permanent actualizate cu legislația și sunt adaptate la predarea în mediul online. Astfel, toate materialele de curs facilitează asimilarea cunoștințelor și formarea deprinderilor practice privind exercitarea profesiei de Manager Proiect.

Detalii organizatorice

Detalii de plată

Curs Online/ZOOM

Acte necesare înscrierii

Set Complet de Competenţe recunoscute în Uniunea Europeană

Lector - Elena Pavel

Elena Pavel este Evaluator de Proiecte Europene, trainer si Consultant, cu o vastă experiență profesională, dar și didactică. Elena Pavel este cadru universitar si predă Cursul Evaluator Proiecte Europene de peste 10 ani. Elena a instruit peste 4000 de cursanți în management de proiect, accesare fonduri europene, evaluare de proiecte, politici publice europene; Susține cursuri și workshop-uri pentru scriere cereri de finanțare; Instruiește, în mod curent, personal din administrația publică în probleme de gestionare a fondurilor europene. 

Elena Pavel este economist și jurist, este absolventă a Academiei de Studii Economice și a Facultății de Drept, a unui Master în Geopolitică și Relații Internaționale și a unui curs postuniversitar în domeniul bunei guvernări; Este doctor în domeniul economiei și afacerilor internaționale al Academiei de Studii Economice din București; Elena a participat la numeroase cursuri de perfecționare, atât în țară, cât șiîn străinătate și susține prelegeri la conferințe și summituri naționale și internaționale pe teme de dezvoltare economică și accesare de fonduri
europene; Elena Pavel este trainer autorizat în Management de Proiect, Accesare Fonduri Europene, Evaluare de Proiecte Europene, iar în cadrul Euro Best Team susține cursul Evaluator Proiecte Europene, Experiența profesională, organizarea, abilitățile excelente de comunicare o recomandă pe Elena ca fiind unul din trainerii de top din domeniul accesării și evaluării proiectelor europene. Elena face parte din echipa Euro Best Team din anul 2007.

Lector - Liliana Glejaru

Liliana Glejaru este consultant in domeniul proiectelor europene,  Manager de Proiect si Evaluator. Liliana este MBA Project Management Professional Certification la Open University Business School, este formator de formare profesională acreditat și predă cursuri acreditate dedicate accesării fondurilor europene și implementării proiectelor europene din anul 2007, fără întrerupere;

În activitatea profesională curentă, elaborează cereri de finanțare și coordonează echipe de implementare în programe dedicate dezvoltării resurselor umane, dezvoltării IMM-urilor și dezvoltării infrastructurii;

Liliana a condus importante proiecte pentru realizarea unor platforme industriale și instalații din diverse industrii.

În ultimii ani, Liliana a susținut peste 100 de sesiuni de instruire atât pentru mediul privat, cât și pentru mediul public, în special în domeniul managementului de proiect și accesării fondurilor europene și evaluării cererilor de finanțare. Organizarea exemplară a materialelor și aplicațiilor de lucru, vasta experiență profesională și de formare, metodele de predare inovative și dinamica actualizării cu legislația și regulamentele Uniunii Europene, o recomanda pe Liliana Glejaru ca fiind unul dintre cei mai experimentați și valoroși traineri din România, privind susținerea de cursuri necesare dezvoltării abilităților de accesare, implementare și evaluare proiecte europene.  

Un curs de manager de proiect 100% practic și interactiv

Cursurile de manager de proiect organizate de Euro Best Team sunt acreditate și sunt susținute de traineri cu minim 20 de ani de experiență practică.

Curs Manager Proiect Acrditat este susținut de Euro Best Team din anul 2007 fără întrerupere. Cursul Manager Proiect a avut până în prezent peste 2500 de participanți, atât din mediul privat, cât și din instituții publice.

Curs Manager Proiect Acreditat oferă un cadru interactiv de învățare și selectează cele mai potrivite spețe și studii de caz menite să faciliteze actul de învățare. 

Cursanții parcurg ușor materia și se implică activ în dezbaterile lansate de lector pe tot parcursul cursului. 

Curs Manager Proiect este unul dintre cele mai apreciate cursuri resurse umane, deoarece imbină intr-un mod util informatiile teoretice, aplicașiile practice si legislatia actualizata. 

 

Fiind un curs online de manager de proiectse pot înscrie participanți de oriunde.

Atât teoria, cat si aplicatiile practice se susțin online. De asemenea, examenul de certificare cu comisie se susține tot în mediul onine.

Important: la cursuri de management de proiect organizate de Euro Best Team nu există taxă de înscriere suplimentară taxei de participare. De asemenea, Euro Best Team nu percepe taxă suplimentară de examen. 

 

Ce Spun Cursanții Noștri:

Curs autorizat CAFFPA
Înlocuiește ANC

Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor a Municipiului Bucureşti, sub egida Ministerului Muncii şi Protecției Sociale şi a Ministerului Educaţiei. 

Contact

Program cu publicul:

Luni – Vineri, 9:00 – 17:30

Formular informații suplimentare

Îți mulțumim pentru interesul acordat programelor noastre de formare! Toate informațiile despre acest curs se regăsesc și în pagină. Dacă nu ai timp să le parcurgi acum, nu-ți fă nicio grijă. Completează formularul pentru informații suplimentare, iar specialistul nostru de formare te va contacta în cel mai scurt timp pentru a-ți oferi toate informațiile de care ai nevoie.