Caută

Curs Inspector Salarii Online
Acreditat CAFFPA

COR: 335903

Ultimele modificări legislative Curs complet, oferă toate competențele profesionale

Despre Curs Inspector Salarii

Cursul își propune instruirea participanților în ceea ce priveste procesul de calcul salarial, al impozitelor și taxelor aferente, al indemnizatiilor pentru diversele tipuri de concedii (de odihna, medicale etc), aplicarea prevederilor legale din domeniu, familiarizarea cu softul de salarii, gestionarea de documente precum concedii medicale, stat de plata, note contabile, fluturasi de salariu, declaratia lunara 112 etc. 

Cursul se adresează persoanelor cu studii medii și superioare, care doresc să obțină competențe profesionale în domeniul salarizării. Pot participa atât persoane care vor să lucreze în acest domeniu, cât și care vizează aprofundarea cunoștințelor legate de salarizare. 

Cursul este autorizat CAFFPA* (înlocuieşte ANC), este recunoscut la nivel european, oferind, pe lângă diploma recunoscută de Ministerul Muncii şi Protecției Sociale şi de Ministerul Educaţiei, și tot setul de competențe profesionale (certificat EUROPASS).

Contact

Program cu publicul:

Luni – Vineri, 9:00 – 17:30

Formular informații suplimentare

Îți mulțumim pentru interesul acordat programelor noastre de formare! Toate informațiile despre acest curs se regăsesc și în pagină. Dacă nu ai timp să le parcurgi acum, nu-ți fă nicio grijă. Completează formularul  de mai jos, iar specialistul nostru de formare te va contacta în cel mai scurt timp pentru a-ți oferi toate informațiile de care ai nevoie.

Structură Module Tematice şi Aplicaţii Practice

– Dezvoltare profesională

– Efectuarea autoevaluării;

– Prezentarea și îndrumarea în  alegerea modalităților de instruire și de perfecționare profesională;

– Prezentarea surselor de informații în vederea realizării autoinstruirii.

– Planificarea activităților proprii

– Prezentarea factorilor ce trebuie avuți în vedere în realizarea graficului zilnic : evidența lucrărilor ce trebuie realizate, perioadele de timp necesare realizării activităților, dimensiunea și complexitatea activităților, etc.;

– Metode de îndeplinire a sarcinilor, urmărind graficul de realizare a activităților;

– Modalități de replanificare a activităților neîndeplinite.

– Introducerea datelor aferente salariilor

– Prezentarea metodei de inserare a datelor aferente salariilor utilizand un program informatic specific salarizării;

– Prezentarea modalităților de salvare a datelor: pe diverse dispozitive de stocare într-un anumit format, la un anumit interval de timp;

– Metode de verificarea a datelor introduse;

– Metode de utilizare a unui sistem informatic specializat pentru întreținerea bazei de date. 

– Întocmirea documentelor specifice salarizării

– Prezentarea modalității de utilizare a aplicației specifice salarizării în efectuarea calculului salariului;

– Prezentarea modalității de calcul a impozitelor și taxelor, în funcție de tipul organizației, respectând prevederile legale și utilizând un software specializat;

– Prezentarea modalității de realizare a statului de plată, folosind o aplicație informatică specifică salarizării și  utilizând formatul prevăzut de legislația în vigoare;

– Prezentarea modalității de generare a declarațiilor cu ajutorul unui soft specific;

– Prezentarea modalității de generare a fișelor fiscale cu ajutorul unei aplicații informatice specifice;

 Gestionarea documentelor specifice salarizării;

– Prezentarea modalităților de sortare a documentelor  ținând cont de normele referitoare la păstrarea documentelor contabile și la cele de arhivare a lor;

– Prezentarea criteriilor de depozitare a documentelor specifice salarizării : accesarea rapidă a lor, spații special amenajate, etc;

– Prezentarea criteriilor de arhivare în funcție de : tipul documentului arhivat, de regulile de organizare și funcționare interne și de perioada stabilită conform actelor normative în vigoare.

– Transmiterea documentelor și informațiilor specifice salarizării

– Modalități de identificare a documentelor  specifice salarizării, în concordanță cu prevederile legale;

– Prezentarea modalităților de transmitere, ținând cont de : destinația documentelor, timpul disponibil și termenul de predare;

– Identificarea și utilizarea celei mai eficiente metode de expediere a documentelor;

– Prezentarea celei mai eficiente căi de comunicarea a informațiilor.

Beneficii

Program în cursul săptămânii seara, după job, sau în weekend
Suport de curs în format electronic și materiale de lucru GRATUITE
Îndrumare și consiliere din partea formatorilor pe toată durata cursului
Modul special pentru pregatirea susţinerii examenului de absolvire
Curs 100% practic și interactiv: exemple de bune practici, studii de caz
Teste online pentru pregătirea examenului de certificare
Traineri autorizați cu vastă experiență practică, recunoscuți la nivel național
Curs acreditat de Ministerul Muncii și Ministerul Educației: oferă toate competențele profesionale

Certificare Curs Inspector Salarii

Certificat Acreditat

Cursul Inspector Salarii este acreditat CAFFPA* (înlocuieşte ANC) , este recunoscut la nivel european, oferind, pe lângă diploma recunoscută de Ministerul Muncii şi Protecției Sociale şi de Ministerul Educaţiei, și tot setul de competențe profesionale (certificat EUROPASS). Cursul se va finaliza cu o sesiune de evaluare în vederea certificării de către CAFFPA (înlocuiește ANC) – COMISIA DE AUTORIZARE A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI.

Competențe Europene

Vor fi evaluate cunoștințele teoretice și practice, pentru dobândirea întregului set de competențe profesionale. Competențele se vor regăsi pe suplimentul descriptiv care va însoți certificatul recunoscut de Ministerul Muncii şi Protecției Sociale şi de Ministerul Educaţiei și acreditat de CAFFPA. Competențele se regăsesc pe Suplimentul Descriptiv care însoțește Certificatul de Absolvire. IMPORTANT: Euro Best Team este unul dintre puținii furnizori de pe piață care este acreditat pentru eliberarea întregului set de competențe profesionale.

Curs 100% Practic

În sesiunile practice ale cursului Inspector Salarii sunt lansate dezbateri și sunt realizate aplicații practice ce țin de practica recentă, în termenii calitativi ai gestionării resurselor umane, fiind elaborate documente de bază ale profesiei. Tipuri de abilități dezvoltate pe parcursul cursului: abilitățile practice privinc calcularea salariului, a taxelor și impozitelor utilizând aplicații specifice, a completării și generării declarațiilor, a transmiterii documentelor prin canale de comunicare specifice. Detalii în tematică.

Lectori Experimentați

Curs Inspector Salarii este susținut de consultanți experimentați, care oferă sprijin teoretic și practic pentru organizarea la cel mai înalt nivel a activităților specifice departamentului de salarizare. Materialele de curs sunt permanent actualizate cu legislația și sunt adaptate la predarea în mediul online. Astfel, toate materialele de curs facilitează asimilarea cunoștințelor și formarea deprinderilor practice privind exercitarea profesiei de Inspector Salarii.

Detalii organizatorice

Detalii de plată

Curs Online/ZOOM

Acte necesare înscrierii

Set Complet de Competenţe recunoscute în Uniunea Europeană

Raluca este Expert in domeniul Resurselor Umane, cu o vastă experiență practică în Recrutare, Selecție și Evaluare Personal, Manager Resurse Umane, Salarizare, Codul Muncii. Raluca formează și coordonează echipe în proiecte POSDRU, de peste 15 ani, și acordă sprijin și consultanță atât instituțiilor de stat, cât și cmpaniilor private. Raluca este unul dintre cei mai apreciați lectori din echipa noastră și se bucură de succes de fiecare dată, la oricare din cursurile pe care le susține în domeniul resurselor umane: Curs Manager Resurse Umane, Curs Inspector Resurse Umane, Curs Inspector Salarii, sau Curs Responsabil Protecția Datelor. Cursurile susținute de Raluca sunt apreciate de către cursanți ca fiind foarte utile, deoarece au un grad mare de aplicabilitate și oferă modele eficiente de lucru.

Datorită bogatei sale experiențe în domeniul resurselor umane, Raluca a avut o contribuție deosebită în implementarea cu succes a celui mare mare proiect POSDRU din România “Instruire pentru furnizarea de servicii moderne (INFUSE)”, unde a fost implicată în calitate de manager resurse umane. vasta experiență profesională, dobândită atât în mediul privat, cât și in mediul public, organizarea, comunicarea clară, aplicațiile practice permanent actualizate cu legislația și practica recentă, o recomandă pe Raluca Borza ca fiind unul dintre trainerii de top pe carete poți baza într-un proces de formare la cel mai înalt nivel. Raluca predă Curs Inspector Salarii, Acreditat ANC, la Euro Best Team, încă din 2014. 

Lector- Raluca Borza

◊ Manager resurse umane în proiecte POSDRU, în cadrul cărora a gestionat toate activitățile legate de recrutarea, selecția, salarizarea și evaluarea personalului;

◊ În cadrul Euro Best Team, Raluca susține cursurile: Managementul resurselor umane,  Inspector resurse umane și Responsabil protecția datelor.

◊ Raluca este de profesie psiholog și este absolventă de master în Comunicare managerială și resurse umane;
◊ Are o experiență de peste 13 ani în gestionarea resurselor umane și este unul dintre cei mai apreciați experți în domeniu;

◊ Cursurile susținute de Raluca sunt apreciate de către cursanți ca fiind foarte utile, deoarece au un grad mare de aplicabilitate și oferă modele eficiente de lucru.

◊ Datorită bogatei sale experiențe în domeniul resurselor umane, Raluca a avut o contribuție deosebită în implementarea cu succes a celui mare mare proiect POSDRU din România “Instruire pentru furnizarea de servicii moderne (INFUSE)”, unde fost implicată ca expert.

 

Un curs de inspector salarii 100% practic și interactiv

Cursurile de inspector salarii organizate de Euro Best Team sunt acreditate și sunt susținute de traineri cu minim 20 de ani de experiență practică. 

Curs Inspector Salarii este susținut de Euro Best Team din anul 2007 fără întrerupere. la Cursul de Manager resurse Umane au participat până în prezent peste 2500 de persoane, atât din mediul privat, cât și din instituții publice.

Curs Inspector Salarii AcreditatAcreditat oferă un cadru interactiv de învățare și selectează cele mai potrivite spețe și studii de caz menite să faciliteze actul de învățare. 

Cursanții parcurg ușor materia și se implică activ în dezbaterile lansate e lector pe tot parcursul cursului. 

Curs Inspector Salarii este unul dintre cele mai apreciate cursuri resurse umane, deoarece imbină intr-un mod util informatiile teoretice, aplicașiile practice si legislatia actualizata. 

 

Fiind un curs online de Inspector Salarrii se pot înscrie participanți de oriunde.

Atât teoria, cat si aplicatiile practice se susțin online. De asemenea, examenul de certificare cu comisie se susține tot în mediul onine.

Important: la cursurile resurse umane organizate de Euro Best Team nu există taxă de înscriere suplimentară taxei de participare. De asemenea, Euro Best team nu percepe taxă suplimentară de examen. 

 

Ce Spun Cursanții Noștri:

Curs autorizat CAFFPA
Înlocuiește ANC

Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor a Municipiului Bucureşti, sub egida Ministerului Muncii şi Protecției Sociale şi a Ministerului Educaţiei. 

Formular de înscriere rapidă

Îți mulțumim pentru interesul acordat programelor noastre de formare! Toate informațiile despre acest curs se regăsesc și în pagină. Dacă nu ai timp să le parcurgi acum, nu-ți fă nicio grijă. Completează formularul, iar specialistul nostru de formare te va contacta în cel mai scurt timp pentru a-ți oferi toate informațiile de care ai nevoie.