Curs Expert Accesare Fonduri Europene Online Acreditat ANC

COR: 242213

Curs Complet, cu toate Competențe Europene

Despre Curs Expert Accesare Fonduri Europene

Cursul Expert Accesare Fonduri Europene este un program esențial de pregătire pentru toți cei care doresc să acceseze sau să implementeze proiecte europene. Chiar și când organizația decide să aleagă un consultant pentru scriere, este nevoie de personal intern specializat și pregătit pentru a putea purta discuții specifice și pentru a participa activ la numeroasele decizii care se iau pe parcursul elaborării unei cereri de finanțare.

În cadrul cursului se pune accent pe familiarizarea participanților cu documentele de referință, precum ghidul solicitantului, grila de evaluare, manualul beneficiarului, dar și cu mediul legistativ și instituțional, proceduri, regulamente, instrucțiuni obligatorii în procesul de implementare.

Cursul se adresează proprietarilor de afaceri, coordonatorilor de organizații non-guvernamentale, managerilor care se pregătesc să implementeze, experților care doresc să se perfecționeze, cât și celor care aspiră la o carieră profesională în domeniul consultanței.

Sunt prezentate, analizate și exemplificate toate fazele de concepere și derulare ale unui proiect european, de la analiza oportunității de participare, până la constituirea și organizarea activităților de scriere, procesul de evaluare, contractare, implementare, închidere și sustenabilitate.

La finalul cursului, participanții vor avea capacitatea să parcurgă și să înțeleagă cerințele din ghidul solicitantului, să estimeze realist toate resursele necesare elaborării cererii de finanțare (resurse umane și materiale), să elaboreze strategia de proiect, să redacteze componentele cererii de finanțare, să urmărească procesul de evaluare și de contractare și să elaboreze planul de implementare.

Curs Expert Accesare Fonduri Europene este un curs practic, susținut de lectori consultanți experimentați, cu vastă experiență în elaborarea și implementarea proiectelor europene. Cursul își propune dezvoltarea abilităților și deprinderilor necesare redactării cererilor de finanțare. 

Contact

Program cu publicul:

Luni – Vineri, 9:00 – 17:30

Formular informații suplimentare

Îți mulțumim pentru interesul acordat programelor noastre de formare! Toate informațiile despre acest curs se regăsesc și în pagină. Dacă nu ai timp să le parcurgi acum, nu-ți fă nicio grijă. Completează formularul pentru informații suplimentare, iar specialistul nostru de formare te va contacta în cel mai scurt timp pentru a-ți oferi toate informațiile de care ai nevoie.

Structură Module Tematice şi Aplicaţii Practice

• Politica de coeziune a Uniunii Europene;

• Cadrul de finanțare al Uniunii Europene

• Cadrul general privind asistența financiară prin intermediul instrumentelor structurale;

• Instrumente structurale de finanțare;

• Planul Național de Reformă și Acordul de Parteneriat;

• Legislația națională privind implementarea fondurilor europene;

• Cadrul instituțional (AM, OI, ACP, DLAF);

• Programe operaționale și domenii majore de intervenție aferente;

• Norme de sănătate și securitate în muncă;

• Norme de protecția mediului;

• Norme privind relațiile de muncă eficace;

• Reglementări privind ajutorul de stat, achizițiile publice, protecția mediului, egalitatea de șanse, durabilitatea.

• Analiza ghidului socilitantului, grilei de evaluare, documentației anexate;

• Analiza cerințelor, condițiilor de eligibilitate;

• Analiza indicatorilor și rezultatelor proiectului;

• Analiza termenelor de depunere până la închidere și sustenabilitate;

• Analiza manualului beneficiarului;

• Analiza oportunității participării la un apel de proiecte din perspectiva cerințelor;

• Rolul parteneriatului în derularea unui proiect european;

• Analiza eligibilității beneficiarilor, aplicanților, partenerilor;

• Identificarea potențialilor parteneri;

• Elaborarea propunerii de parteneriat;

• Acordul de parteneriat, structură, conținut, modificări, actualizări;

• Negocierea parteneriatului;

• Stabilirea rolurilor și responsabilităților în cadrul parteneriatului, de la momentul înscrierii, până la sustenabilitate;

• Organizarea echipelor si resurselor în vederea demarării elaborării cererii de finanțare;

• Proceduri de comunicare, feedback și follow up în cadrul parteneriatului.

• Strategia de scriere și planul de monitorizare de la depunere până la contractare;
• Elaborarea graficului GANTT;
• Studiul de fezabilitate, chestionare, sondaje, alte instrumente de analiză de oportunitate;
• Analiza cost-beneficiu;
• Redactarea componentelor strategice: scopul și obiectivele;
• Redactarea și descrierea indicatorilor și rezultatelor;
• Redactarea activităților și subactcivităților;
• Stabilirea resurselor umane – necesarul de competențe, lista de posturi, condiții privind experiența specifică, grila de salarizare;
• Stabilirea resurselor materiale și întocmirea listei de cheltuieli;
• Întocmirea planului de achiziții. Publicarea pe site-ul MFE, proceduri specifice;
• Întocmirea bugetului proiectului;
• Asigurarea temelor secundare și orizontale;
• Elaborarea metodologiei și a strategiei de implementare.

• Verificarea conformității administrative, verificarea eligibilității, evaluarea tehnică și financiară, soluționarea contestațiilor;
• Monitorizarea MySMISS;
• Cererea de clarificări. Tehnici de redactare a răspunsului;
• Listele intermediare și finale;
• Tehnici de redactare a contestației;
• Procesul de contractare. Clarificari, corecții bugetare.

Modul Scriere Proiecte Europene

Modul Implementare Proiecte Europene

Aplicaţii practice: Documente de referinţă

De ce sa alegi acest curs

Program în cursul săptămânii seara, după job
Îndrumare și consiliere din partea formatorilor pe toată durata cursului
Curs 100% practic și interactiv: exemple de bune practici, studii de caz
Traineri autorizați
Suport de curs în format electronic și materiale de lucru GRATUITE
Modul special pentru pregatirea susţinerii examenului de absolvire
Teste online pentru pregătirea examenului de certificare
Curs acreditat de Ministerul Muncii și Ministerul Educației: oferă toate competențele profesionale

Certificare Curs Expert Accesare Fonduri Europene

Certificat Acreditat

Cursul este acreditat CAFFPA* (înlocuieşte ANC) , este recunoscut la nivel european, oferind, pe lângă diploma recunoscută de Ministerul Muncii şi Protecției Sociale şi de Ministerul Educaţiei, și tot setul de competențe profesionale (certificat EUROPASS). Cursul se va finaliza cu o sesiune de evaluare în vederea certificării de către CAFFPA (înlocuiește ANC) – COMISIA DE AUTORIZARE A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI.

Competențe Europene

Vor fi evaluate cunoștințele teoretice și practice, pentru dobândirea întregului set de competențe profesionale. Competențele se vor regăsi pe suplimentul descriptiv care va însoți certificatul recunoscut de Ministerul Muncii şi Protecției Sociale şi de Ministerul Educaţiei și acreditat de CAFFPA. Competențele se regăsesc pe Suplimentul Descriptiv care însoțește Certificatul de Absolvire. IMPORTANT: Euro Best Team este unul dintre puținii furnizori de pe piață care este acreditat pentru eliberarea întregului set de competențe profesionale.

Curs 100% practic

Aplicațiile sunt bazate pe elaborarea unor documente esențiale: cererea de finanțare, contractul de finanțare, actul adițional, notificarea, raportul tehnico-financiar, cererea de rambursare, cererea de plată, raport de monitorizare, raportul de progres, procedura de achiziție. Aplicațiile vizând componenta de scriere a proiectului, la finalul cursului, participanții vor ști să analizeze cerințele proiectului, condițiile de eligibilitate, vor avea capacitatea să stabilească rezultatele și indicatorii, să definească activitățile și subactivitățile, să le coreleze cu resursele și rezultatele, să redacteze obiectivele, contextul și justificarea, să estimeze resursele, să elaboreze bugetul, planul de achiziții.

Lectori experimentați

Curs Expert Accesare Fonduri Europene este susținut de consultanți experimentați în accesarea și implementarea proiectelor europene, care oferă sprijin teoretic și practic pentru organizarea la cel mai înalt nivel a activităților specifice departamentului de accesare fonduri europene. Materialele de curs sunt permanent actualizate cu legislația și sunt adaptate la predarea în mediul online. Astfel, toate materialele de curs facilitează asimilarea cunoștințelor și formarea deprinderilor practice privind exercitarea profesiei de Expert Accesare Fonduri Europene.

Detalii organizatorice

Detalii de plată

Curs Online/ZOOM

Acte necesare înscrierii

Scrierea proiectului

Scrierea unui proiect este o activitate consistentă, care implică mai mulți specialiști din domenii diverse. Este dificil ca o singură persoană, oricât de multă experiență ar avea, să poată acoperi toate ariile de interes precum: management, resurse umane, achiziții publice, contabilitate și financiar. De aceea, estimarea competențelor și organizarea echipei sunt esențiale pentru acoperirea tuturor cerințelor specificate în ghidul solicitantului și pentru maximizarea șanselor pentru ca cererea de finanțare scrisă să devină câștigătoare.

În etapa de organizare a scrierii, vor fi analizate resursele necesare de timp, competențe și resurse materiale. Chiar și în cazul în care beneficiarul apelează la un serviciu externalizat de consultanță, conducerea organizației, împreună cu echipa ce urmează să implementeze proiectul, trebuie să participe activ, alături de consultant, la toate deciziile care se iau în scrierea cererii de finanțare, astfel încât beneficiarul proiectului să între în cunoștință de cauza în acest proces complex, cel de accesare și implementare a proiectelor europene. Analiza ghidului solicitantului si înțelegerea pe deplin a cerințelor finanțatorului sunt fundamentale, deoarece planul de scriere se poate face doar pe un fond solid de cunoaștere.

Competențe recunoscute la nivel european, menționate pe suplimentul descriptiv al Certificatului

Lector - Elena Pavel

Elena Pavel este Evaluator de Proiecte Europene, trainer si Consultant, cu o vastă experiență profesională, dar și didactică. Elena pavel este cadru universitar si predă Cursul Evaluator Proiecte Europene de peste 10 ani. Elena a instruit peste 4000 de cursanți în management de proiect, accesare fonduri europene, evaluare de proiecte, politici publice europene; Susține cursuri și workshop-uri pentru scriere cereri de finanțare; Instruiește, în mod curent, personal din administrația publică în probleme de gestionare a fondurilor europene. Elena Pavel este economist și jurist, este absolventă a Academiei de Studii Economice și a Facultății de Drept, a unui Master în Geopolitică și RelațiiInternaționale și a unui curs postuniversitar în domeniul bunei guvernări; Este doctor în domeniul economiei și afacerilor internaționale al Academiei de Studii Economice din București; 

Elena a participat la numeroase cursuri de perfecționare, atât în țară, cât șiîn străinătate și susține prelegeri la conferințe și summituri naționale și
internaționale pe teme de dezvoltare economică și accesare de fonduri

europene; Elena Pavel este trainer autorizat în Management de Proiect, Accesare Fonduri Europene, Evaluare de Proiecte Europene, iar în cadrul Euro Best Team susține cursul Evaluator Proiecte Europene, Experiența profesională, organizarea, abilitățile excelente de comunicare o recomandă pe Elena ca fiind unul din trainerii de top din domeniul accesării și evaluării proiectelor europene. Elena face parte din echipa Euro Best Team din anul 2007.

 

Lector - Elena Pavel

Lector - Elena Pavel

Elena Pavel este Evaluator de Proiecte Europene, trainer si Consultant, cu o vastă experiență profesională, dar și didactică. Elena pavel este cadru universitar si predă Cursul Evaluator Proiecte Europene de peste 10 ani. Elena a instruit peste 4000 de cursanți în management de proiect, accesare fonduri europene, evaluare de proiecte, politici publice europene; Susține cursuri și workshop-uri pentru scriere cereri de finanțare; Instruiește, în mod curent, personal din administrația publică în probleme de gestionare a fondurilor europene. 

Elena Pavel este economist și jurist, este absolventă a Academiei de Studii Economice și a Facultății de Drept, a unui Master în Geopolitică și RelațiiInternaționale și a unui curs postuniversitar în domeniul bunei guvernări; Este doctor în domeniul economiei și afacerilor internaționale al Academiei de Studii Economice din București; Elena a participat la numeroase cursuri de perfecționare, atât în țară, cât șiîn străinătate și susține prelegeri la conferințe și summituri naționale și internaționale pe teme de dezvoltare economică și accesare de fonduri
europene; Elena Pavel este trainer autorizat în Management de Proiect, Accesare Fonduri Europene, Evaluare de Proiecte Europene, iar în cadrul Euro Best Team susține cursul Evaluator Proiecte Europene, Experiența profesională, organizarea, abilitățile excelente de comunicare o recomandă pe Elena ca fiind unul din trainerii de top din domeniul accesării și evaluării proiectelor europene. Elena face parte din echipa Euro Best Team din anul 2007.

 

Lector - Liliana Glejaru

Liliana Glejaru este consultant in domeniul proiectelor europene,  Manager de Proiect si Evaluator. Liliana este MBA Project Management Professional Certification la Open University Business School, este formator de formare profesională acreditat și predă cursuri acreditate dedicate accesării fondurilor europene și implementării proiectelor europene din anul 2007, fără întrerupere;

În activitatea profesională curentă, elaborează cereri de finanțare și coordonează echipe de implementare în programe dedicate dezvoltării resurselor umane, dezvoltării IMM-urilor și dezvoltării infrastructurii;

Liliana a condus importante proiecte pentru realizarea unor platforme industriale și instalații din diverse industrii.

În ultimii ani, Liliana a susținut peste 100 de sesiuni de instruire atât pentru mediul privat, cât și pentru mediul public, în special în domeniul managementului de proiect și accesării fondurilor europene și evaluării cererilor de finanțare. Organizarea exemplară a materialelor și aplicațiilor de lucru, vasta experiență profesională și de formare, metodele de predare inovative și dinamica actualizării cu legislația și regulamentele Uniunii Europene, o recomanda pe Liliana Glejaru ca fiind unul dintre cei mai experimentați și valoroși traineri din România, privind susținerea de cursuri necesare dezvoltării abilităților de accesare, implementare și evaluare proiecte europene.  

Un curs de accesare fonduri europene 100% practic

Cursurile de management și accesare fonduri europene organizate de Euro Best Team sunt acreditate și sunt susținute de traineri cu minim 20 de ani de experiență practică.

Curs Expert Accesare Fonduri Europene este susținut de Euro Best Team din anul 2007 fără întrerupere. Cursul Expert Accesare Fonduri Europene a avut până în prezent peste 2500 de participanți, atât din mediul privat, cât și din instituții publice.

Curs Expert Accesare Fonduri Europene  Acreditat oferă un cadru interactiv de învățare și selectează cele mai potrivite spețe și studii de caz menite să faciliteze actul de învățare. 

Cursanții parcurg ușor materia și se implică activ în dezbaterile lansate de lector pe tot parcursul cursului. 

Curs Expert Accesare Fonduri Europene este unul dintre cele mai apreciate cursuri de accesare fonduri europene, deoarece imbină intr-un mod util informatiile teoretice, aplicașiile practice si legislatia actualizata. 

 

Fiind un curs online de accesare fonduri europene, se pot înscrie participanți de oriunde.

Atât teoria, cat și aplicatiile practice se susțin online. De asemenea, examenul de certificare cu comisie se susține tot în mediul onine.

Important: la cursurile de accesare fonduri europene organizate de Euro Best Team nu există taxă de înscriere suplimentară taxei de participare. De asemenea, Euro Best Team nu percepe taxă suplimentară de examen. 

 

Curs Expert Accesare Fonduri Europene Autorizat ANC

Ce Spun Cursanții Noștri:

Curs autorizat CAFFPA
Înlocuiește ANC

Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor a Municipiului Bucureşti, sub egida Ministerului Muncii şi Protecției Sociale şi a Ministerului Educaţiei. 

Contact

Program cu publicul:

Luni – Vineri, 9:00 – 17:30

Formular informații suplimentare

Îți mulțumim pentru interesul acordat programelor noastre de formare! Toate informațiile despre acest curs se regăsesc și în pagină. Dacă nu ai timp să le parcurgi acum, nu-ți fă nicio grijă. Completează formularul pentru informații suplimentare, iar specialistul nostru de formare te va contacta în cel mai scurt timp pentru a-ți oferi toate informațiile de care ai nevoie.