Curs Evaluator Proiecte Europene Online
Acreditat ANC

COR: 241263

Curs complet, cu toate Competențele EUROPENE

Despre Curs Evaluator Proiecte Europene

Curs Evaluator Proiecte Europene urmărește dezvoltarea abilităților necesare evaluării corecte a proiectelor: de la planificarea procesului de evaluare a aplicaţiilor de finanţare, la analizarea aplicației de finanțare, stabilirea standardului de evaluare și evaluarea aplicației de finanțare.

Cursul le este destinat persoanelor care doresc să acumuleze cunoștințe, să se perfecționeze în domeniul evaluării proiectelor și să obțină competențe de evaluator.

La curs sunt așteptați experți în accesarea proiectelor europene, project manageri și consultanți, experți din instituții publice, cât și din companii private.

Cursul este autorizat CAFFPA* (înlocuieşte ANC) , este recunoscut la nivel european, oferind, pe lângă diploma recunoscută de Ministerul Muncii şi Protecției Sociale şi de Ministerul Educaţiei, și tot setul de competențe profesionale (certificat EUROPASS)

  • MODUL Aplicarea prevederilor legale,  pregătirea și organizarea evaluării
  • MODUL Derularea procesul de evaluare

Curs Evaluator Proiecte Europene este 100% practic, aplicațiile practice vizând instrumente de evaluare și exemple de bună practică.

Cursul Evaluator Proiecte Europene este susținut de consultanți experimentați în domeniul evaluării de proiecte, prin aplicațiile practice fiind atinși toți pașii ce trebuie urmați în cadrul procesului de evaluare.

Contact

Program cu publicul:

Luni – Vineri, 9:00 – 17:30

Formular informații suplimentare

Îți mulțumim pentru interesul acordat programelor noastre de formare! Toate informațiile despre acest curs se regăsesc și în pagină. Dacă nu ai timp să le parcurgi acum, nu-ți fă nicio grijă. Completează formularul pentru informații suplimentare, iar specialistul nostru de formare te va contacta în cel mai scurt timp pentru a-ți oferi toate informațiile de care ai nevoie.

Structură Tematică

• Politica de coeziune a Uniunii Europene;

• Cadrul de finanțare al Uniunii Europene

• Cadrul general privind asistența financiară prin intermediul instrumentelor structurale;

• Instrumente structurale de finanțare;

• Planul Național de Reformă și Acordul de Parteneriat;

• Legislația națională privind implementarea fondurilor europene;

• Cadrul instituțional (AM, OI, ACP, DLAF);

• Programe operaționale și domenii majore de intervenție aferente;

• Norme de sănătate și securitate în muncă;

• Norme de protecția mediului;

• Norme privind relațiile de muncă eficace;

• Reglementări privind ajutorul de stat, achizițiile publice, protecția mediului, egalitatea de șanse, durabilitatea.

 

• Prezentarea legislației naționale în vigoare și posibile reglementări interne;

• Înlăturarea situațiilor de risc în conformitate cu reglementările legale și procedurile interne în vigoare;

• Prezentarea și utilizarea metodelor specifice de identificare a problemelor de mediu;

• Prezentarea  prevederilor legale în vigoare privind asigurarea securității informațiilor și utilizarea sistemului informatic;

• Respectarea condițiilor specifice locului de muncă;

• Asigurarea securității echipamentelor prin respectarea codului de conduită și a măsurilor pentru situații de urgență;

• Culegerea informațiilor privind cerințele apelului de evaluare proiecte urmărind veridicitatea surselor și respectarea drepturilor de proprietate intelectuală asupra conținutului tematic;

• Identificarea nevoilor specifice și a obiectivelor domeniului vizat prin culegerea de informații relevante scopului propus;

• Analizarea conformității cerințelor evaluării cu profilul său profesional prin compararea fiecărei cerințe specifice din apelul de evaluare cu nivelul de calificare și experiență profesională;

• Întocmirea aplicației pentru evaluarea proiectelor prin folosirea unor informații clar exprimate, reale, concise;

• Elaborarea planului de evaluare;

• Elaboararea indicatorilor de evaluare în conformitate cu:

a. specificațiile cuprinse în obiectivele din planul de evaluare și în specificațiile instrumentelor de evaluare;

b. regulile de construire a indicatorilor  de evaluare, de conținut și de formă;

• Stabilirea obiectivelor evaluării;

• Identificarea caracteristicilor evaluării pe baza documentelor apelului și procedurilor stabilite;

• Pregătirea cadrului de evaluare;

• Dezvoltarea instrumentelor de evaluare;

• Organizarea activității de evaluare. 

• Elaborarea instrumentelor de evaluare;

Modul 1: Aplicarea prevederilor legale, pregătirea şi organizarea evaluării

Modul 2: Derularea procesului de evaluare

Beneficii

Program în cursul săptămânii seara, după job, sau în weekend
Suport de curs în format electronic și materiale de lucru GRATUITE
Îndrumare și consiliere din partea formatorilor pe toată durata cursului
Modul special pentru pregatirea susţinerii examenului de absolvire
Curs 100% practic și interactiv: exemple de bune practici, studii de caz
Teste online pentru pregătirea examenului de certificare
Traineri autorizați cu vastă experiență practică, recunoscuți la nivel național
Curs acreditat de Ministerul Muncii și Ministerul Educației: oferă toate competențele profesionale

Certificare Curs Evaluator Proiecte

Certificat Acreditat

Cursul este acreditat CAFFPA* (înlocuieşte ANC) , este recunoscut la nivel european, oferind, pe lângă diploma recunoscută de Ministerul Muncii şi Protecției Sociale şi de Ministerul Educaţiei, și tot setul de competențe profesionale (certificat EUROPASS). Cursul se va finaliza cu o sesiune de evaluare în vederea certificării de către CAFFPA (înlocuiește ANC) – COMISIA DE AUTORIZARE A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI.

Competențe Europene

Vor fi evaluate cunoștințele teoretice și practice, pentru dobândirea întregului set de competențe profesionale. Competențele se vor regăsi pe suplimentul descriptiv care va însoți certificatul recunoscut de Ministerul Muncii şi Protecției Sociale şi de Ministerul Educaţiei și acreditat de CAFFPA. Competențele se regăsesc pe Suplimentul Descriptiv care însoțește Certificatul de Absolvire. IMPORTANT: Euro Best Team este unul dintre puținii furnizori de pe piață care este acreditat pentru eliberarea întregului set de competențe profesionale.

Curs 100% Practic

În sesiunile practice ale cursului Evaluator Proiecte sunt lansate dezbateri și sunt realizate aplicații practice ce țin de practica recentă, în termenii calitativi ai gestionării procesului de evaluare fiind elaborate documente de bază ale profesiei. Tipuri de abilități dezvoltate pe parcursul cursului: abilitățile practice pentru selectarea documentelor de referință, integrarea în organizație, identificarea cadrului național legislativ, instituții, documente cadru, platforme, apeluri, stabilirea obiectivelor evaluării, instrumente de evaluare și de monitorizare (detalii în structura tematică)

Lectori Experimantați

Curs Evaluator Proiecte este susținut de consultanți experimentați, care oferă sprijin teoretic și practic pentru organizarea la cel mai înalt nivel a activităților specifice echipelor de evaluatori. Materialele de curs sunt permanent actualizate cu legislația și sunt adaptate la predarea în mediul online. Astfel, toate materialele de curs facilitează asimilarea cunoștințelor și formarea deprinderilor practice privind exercitarea profesiei de Evaluator Proiecte.

Competenţe recunoscute la nivel european

Detalii organizatorice

Detalii de plată

Curs Online/ZOOM

Acte necesare înscrierii

Lector - Elena Pavel

Elena Pavel este Evaluator de Proiecte Europene, trainer si Consultant, cu o vastă experiență profesională, dar și didactică. Elena pavel este cadru universitar si predă Cursul Evaluator Proiecte Europene de peste 10 ani. Elena a instruit peste 4000 de cursanți în management de proiect, accesare fonduri europene, evaluare de proiecte, politici publice europene; Susține cursuri și workshop-uri pentru scriere cereri de finanțare; Instruiește, în mod curent, personal din administrația publică în probleme de gestionare a fondurilor europene. Elena Pavel este economist și jurist, este absolventă a Academiei de Studii Economice și a Facultății de Drept, a unui Master în Geopolitică și RelațiiInternaționale și a unui curs postuniversitar în domeniul bunei guvernări; Este doctor în domeniul economiei și afacerilor internaționale al Academiei de Studii Economice din București; 

Elena a participat la numeroase cursuri de perfecționare, atât în țară, cât șiîn străinătate și susține prelegeri la conferințe și summituri naționale și
internaționale pe teme de dezvoltare economică și accesare de fonduri
europene; Elena Pavel este trainer autorizat în Management de Proiect, Accesare Fonduri Europene, Evaluare de Proiecte Europene, iar în cadrul Euro Best Team susține cursul Evaluator Proiecte Europene, Experiența profesională, organizarea, abilitățile excelente de comunicare o recomandă pe Elena ca fiind unul din trainerii de top din domeniul accesării și evaluării proiectelor europene. Elena face parte din echipa Euro Best Team din anul 2007.

Lector - Raluca Lazea

◊ Raluca Lazea este consultant experimentat, evaluator de proiecte europene și are vastă experiență în elaborarea și implementarea proiectelor europene, dar și în evaluarea cererilor de finanțare, in domenii precum dezvoltarea infrastructurii sociale, dezvoltaea inftarstructurii de transport, de mediu, agricultura, industrii creative. Raluca este economist de profesie și este absolventă a Facultății de Management Marketing în Afaceri Economice – Universitatea Constantin Brâncoveanu, Pitești/ Facultății de Matematică – Colegiul Universitar de Informatică – Universitatea București: Raluca este de asemenea absolventă a multor cursuri de perfecționare/ specializare în domeniul evaluării proiectelor europene, managementului de proiect, accesării și implementării proiectelor europene, sistemelor de management al calității, securității informaționale, antimită, protecția mediului.

◊ Raluca susține cursuri/ workshop-uri în cadrul organizațiilor dezvoltatoare de proiecte europene, și este un invitat constant al conferințelor pe teme de gestionare a fondurilor europene (ex. Universitatea Constantin Brâncoveanu, ASE București, Camera de Comerț și Industrie Argeș, AOA Argeș, Clusterul Medical Sănătate România, mediul privat și public etc.) privind scrierea și managementul proiectelor de investiții finanțate prin fonduri nerambursabile.

◊ A instruit peste 5000 de cursanți din mediul privat și public în evaluator proiecte europene, management de proiect, managementul deșeurilor, sistemelor de management de calitate, control intern managerial. Pregătirea profesională solidă, organizarea, interesul pentru dezvoltarea permanentă și actualizarea legislației, o recomandă pe Raluca Lazea ca fiind unul dintre cei mai experimentați traineri din Romania pentru Cursul de Evaluator Proiecte Europene. 

Un curs de evaluator proiecte 100% practic

Cursurile de evaluator proiecte organizate de Euro Best Team sunt acreditate și sunt susținute de traineri cu minim 20 de ani de experiență practică.

Curs Evaluator Proiecte este susținut de Euro Best Team din anul 2007 fără întrerupere. Cursul Evaluator a avut până în prezent peste 2500 de participanți, atât din mediul privat, cât și din instituții publice.

Curs Evaluator Proiecte Acreditat oferă un cadru interactiv de învățare și selectează cele mai potrivite spețe și studii de caz menite să faciliteze actul de învățare. 

Cursanții parcurg ușor materia și se implică activ în dezbaterile lansate de lector pe tot parcursul cursului. 

Curs Evaluator Proiecte este unul dintre cele mai apreciate cursuri resurse umane, deoarece imbină intr-un mod util informatiile teoretice, aplicașiile practice si legislatia actualizata. 

 

Fiind un curs online de evaluator umane, se pot înscrie participanți de oriunde.

Atât teoria, cat si aplicatiile practice se susțin online. De asemenea, examenul de certificare cu comisie se susține tot în mediul onine.

Important: la cursurile resurse umane organizate de Euro Best Team nu există taxă de înscriere suplimentară taxei de participare. De asemenea, Euro Best Team nu percepe taxă suplimentară de examen. 

Ce Spun Cursanții Noștri:

Curs autorizat CAFFPA
Înlocuiește ANC

Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor a Municipiului Bucureşti, sub egida Ministerului Muncii şi Protecției Sociale şi a Ministerului Educaţiei. 

Contact

Program cu publicul:

Luni – Vineri, 9:00 – 17:30

Formular informații suplimentare

Îți mulțumim pentru interesul acordat programelor noastre de formare! Toate informațiile despre acest curs se regăsesc și în pagină. Dacă nu ai timp să le parcurgi acum, nu-ți fă nicio grijă. Completează formularul pentru informații suplimentare, iar specialistul nostru de formare te va contacta în cel mai scurt timp pentru a-ți oferi toate informațiile de care ai nevoie.