Caută

Curs Responsabil Protecția Datelor DPO - GDPR

Cod COR: 242231

Online: Grupa în formare

Preț: 950 Lei

Număr referinţă SEAP: 04022020

Despre Curs Responsabil Protecția Datelor (DPO - GDPR)

Cursul Responsabil Pentru Protectia Datelor GDPR, Acreditat CAFFPA, se adreseaza persoanelor cin cadrul organizatiilor, cu responsabilități legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, dar și persoanelor fizice care doresc să se spelializeze pentru un nou parcurs profesional.

La curs participă și consultanți din domeniu care doresc să se pregătească pentru elaborarea și implementarea procedurilor, pentru adoptarea noilor cerințeGDPR, responsabili cu managementul riscurilor informaționale care vizează și datele cu caracter personal, membri ai securității informației, ai managementului incidentelor și echipei de business, experți în securitatea datelor personale.

Cursul este 100% parctic și interactiv. Cursanții învață toate etapele de implementare a regulamentului GDPR, de la auditul la nivelui organizației, până la elaborarea politicilor, strategiei, planului de măsuri, instrumentelor de lucru.

Toate materialele de curs, suport și aplicații practice,  sunt elaborateși respectă în totalitate prevederile regulamenului 679/2016 al UE (GDPR). Regulamentul solicită organizațiilor să desemneze un Responsabil cu Protecția Datelor cu caracter Personal (DPO – data Protection Officer – Ofițer protecția Datelor) dacă sunt întrunite anumite condiții care necesită existența unui Ofițer de protecța datelor (DPO).  Cursanții vor primi un kit complet cu toate intrumentele ( documente și tipizate) necesare implementării politicilor GDPR în cadrul organizațiilor. 

Cursul este organizat online, iar la cerere, este este organizat și în cadrul organizațiilor. 

La finalul cursului, participanții vor avea capacitatea să implementeze politicile GDPR în cadrul organizațiilor. 

Contact

Program cu publicul:

Luni – Vineri, 9:00 – 17:30

Formular informații suplimentare

Îți mulțumim pentru interesul acordat programelor noastre de formare! Toate informațiile despre acest curs se regăsesc și în pagină. Dacă nu ai timp să le parcurgi acum, nu-ți fă nicio grijă. Completează formularul pentru informații suplimentare, iar specialistul nostru de formare te va contacta în cel mai scurt timp pentru a-ți oferi toate informațiile de care ai nevoie.

Structură module tematice și aplicații practice

Modul 1: Noţiuni introductive cu privire la domeniul protecţiei datelor cu caracter personal

Modul 2: Drepturile şi obligaţiile organizaţiei în prelucrarea datelor cu caracter personal. Instrumente de informare

Modul 3: Drepturile şi obligaţiile persoanelor implicate în prelucrarea datelor cu caracter personal. Instrumente de informare

Modul 4: Identificarea instrumentelor de monitorizare a modului în care organizaţia respectă prevederile legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal, organizarea şi utilizarea acestora în cadrul organizaţiei

Modul 5: Sfera activităţilor aferente asistenţei de specialitate acordate de responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal. Elaborarea planului de lucru ai responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal

Modul 6: Relaţia cu autoritatea de supraveghere în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal. Instrumente şi situaţii specifice

Modul 7: Aspecte specifice cu privire la rolul şi activitatea responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal

Modul 8: Managementul riscului şi securitatea informaţiei

Detalii organizatorice

Detalii de plată

Curs Online/ZOOM

Acte necesare certificării

Cadrul legislativ actual aplicabil protecției datelor cu caracter personal din persectiva națională și europeană;
GDPR – Elemente cu caracter de noutate introduse prin noul cadru legislativ – comparație cu dispozițiile legale actuale, ghiduri și opinii emise în domeniul protecției datelor cu caracter personal – art. 29 Working Party;

Noțiuni aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal – definiția datelor cu caracter personal, categorii speciale de date cu caracter personal (date sensibile), persoanele implicate în prelucrarea datelor cu caracter personal (persoane vizate, operator, împuternicit);

Domeniul de aplicare al GDPR din punct de vedere material și teritorial;
Pricipiile prelucrării datelor cu caracter personal;
Noțiunea de responsabil cu protecția datelor cu caracter personal.

Drepturile și obligațiile împuternicitului în prelucrarea datelor cu caracter personal. Aspecte particulare cu privire la prelucrarea datelor sensibile;
Relația operator – împuternicit. Drepturi, responsabilități, prevederi contractuale obligatorii;

Drepturile și obligațiile operatorului în prelucrarea datelor cu caracter personal. Aspecte particulare cu privire la prelucrarea datelor sensibile;
Temeiurile de prelucrare a datelor cu caracter personal;

Prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul consimțământului persoanei vizate. Condiții speciale aplicabile în ceea ce privește consimțământul minorilor.

Drepturile și obligațiile persoanei vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;

Categorii de drepturi, informații care se furnizează persoanei vizate, modalitatea de exercitare a acestor drepturi;

Aspecte particulare cu privire la prelucrarea datelor sensibile.

Politici și intrumente care pot fi aplicate în vederea monitorizării modului în care organizația respectă pevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal;

Activități periodice sau ad-hoc care pot fi desfășurate pentru verificarea modului în care sunt implementate cerințele tehnice și organizatorice adecvate prelucrării datelor cu caracter personal;

Identificarea cazurilor în care este necesară externalizarea activității de verificare;
Evidența activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Principiul responsabilității în domeniul protecției datelor cu caracter personal;
Evaluarea impactului asupra protecției datelor;
Asigurarea protecției datelor începând cu momentul conceperii și în mod implicit (conceptul de data protection by design and by default);
Transferul de date cu caracter personal – regim juridic aplicabil, drepturi și obligații în funcție de natura destinatarului (inclusiv transferul către țări terțe);

Conceptul de securitate al prelucrării datelor cu caracter personal. Încălcarea securității datelor cu caracter personal;
Răspunderea și sancțiunile aplicabile în cazul nerespectării legislației în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Consultarea și/sau aprobarea autorității de supraveghere cu privire la efectuarea anumitor operațiuni de prelucrare în cazurile prevăzute de legislația aplicabilă;

Competențele autorității de supraveghere. Conceptul de autoritate de supraveghere principală conform GDPR;

Notificarea autorității de supraveghere în cazul încălcării securității datelor cu caracter personal. Modalitate de lucru și instrumente.

Responsabilul cu protecția detelor cu caracter personal – rol, drepturi și obligații, poziție în cadrul organizației;
Desemnarea responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal;


Rolul și atribuțiile responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal în cadrul organizației;

Poziția responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal în cadrul organizației;


Principiul obiectivității în desfășurarea sarcinilor și activităților responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal. Conflictul de interese cu alte structuri din cadrul organizației;

Obligațiile organizației față de responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal. Resursele de care trebuie să beneficieze responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale;


Răspunderea responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal.

Sistemul de management al securității informației în contextul prelucrării datelor cu caracter personal;
Cerințele în vigoare aplicabile în domeniul securității informaționale – roluri, responsabilități și autorități;
Organizarea securității informației, implementarea securității informațiilor;

Ciclul de viață al sistemelor informatice;
Integrarea securității și a vieții private în ciclul de viață;
Controlul calității sistemelor informatice;
Securitatea administrării activelor;
Securitatea de software și proceduri;

Securitatea aplicată tehnologiilor și documetației informatice;
Cadrul general al evaluării și gestionării riscurilor;
Criterii de evaluare a riscului;
Metodologii de analiză și evaluare a riscurilor de securitate a informațiilor;
Evaluarea riscurilor.

Lector - Daniela Mogoș Budulan

Daniela este avocat, consultant GDPR și DPO, și este autor al mai multe kit-uri de implementare GDPR, printre care KIT GDPR Profesional și KIT GDPR basic.  Daniela Mogoș este expert înternațional în securitatea informației, fiind auditor intern autorizat – ISO 27001 – Securitatea Informațiilor, cu o certificare internațională PECB Canada ( Profesional Evaluation and Certification Board) în ISO/IEC 27001: 2018 Informtion Security) – Foundation. PECB Canada este organism acreditat de Serviciul Internațional de Acreditare (IAS) conform ISO/IEC 17024, membru asociat al Asociației Independente a registratorilor Acreditați IAAR, membru cu drepturi depline al certificării Internaționale a personalului (IPC), membru semnatar al IPC MLA și membru al Club Ebios.

Daniela Mogoș este formator acreditat și este autor de publicații în domeniul securității informației, la nivel internațional, fiind autor în CKS Journal International Conference Challengers of the Knowledge Society (CkS).

 

Daniela susține cursuri DPO – GDPR încă din anul 2016. În Euro Best team este unul dintre cei mai apreciați traineri, cursurile susținute de ea fiind practice, dinamice, cu multe exemple și spețe relevante. 

 

Curs autorizat CAFFPA
Înlocuiește ANC

Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor a Municipiului Bucureşti, sub egida Ministerului Muncii şi Protecției Sociale şi a Ministerului Educaţiei. 

Curs DPO GDPR Responsabil Protectia Datelor cu Caracter personal
Curs DPO GDPR Responsabil Protectia Datelor cu Caracter personal

Informații Suplimentare Acreditare și Certificare
Curs Responsabil Protecția Datelor GDPR

Obiective

Cursul își propune pregătirea participanților în vederea implementării în cadrul organizației în care activează, a regulamentului General Data Protection Regulation (GDPR), în calitate de Data Protection Officer (DPO).

Public-ţintă

Cursul se adresează persoanelor absolvente de studii superioare (finalizate cu examen de licență), care doresc să obțină competențe profesionale pentru a deveni responsabil cu protecția datelor cu caracter personal (DPO), celor desemnate în cadrul companiilor ca responsabile cu protecția datelor cu caracter personal (DPO) și celor care prelucreaza date cu caracter personal. La curs pot participa și persoane cu studii medii, care, la finalul cursului vor primi certificate de participare elaborate de Euro Best Team. 

Autorizare

Cursul este autorizat CAFFPA* (înlocuieşte ANC), este recunoscut la nivel european, oferind, pe lângă diploma recunoscută de Ministerul Muncii şi Justiției Sociale şi de Ministerul Educaţiei Naționale, și tot setul de competențe profesionale (certificat EUROPASS).

Autorizare CAFFPA* – COMISIA DE AUTORIZARE A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, sub egida Ministerului Muncii şi Justiției Sociale şi a Ministerului Educaţiei Naționale.

Obiectivele exprimate în competențe recunoscute la nivel european:

Examen de certificare

Cursul se va finaliza cu o sesiune de evaluare în vederea certificării de către CAFFPA (înlocuiește ANC) – COMISIA DE AUTORIZARE A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Vor fi evaluate cunoștințele teoretice și practice, pentru dobândirea întregului set de competențe profesionale. Competențele se vor regăsi pe suplimentul descriptiv care va însoți certificatul recunoscut de Ministerul Muncii şi Justiției Sociale şi de Ministerul Educaţiei Naționale și acreditat de CAFFPA.

IMPORTANT: Euro Best Team este unul dintre puținii furnizori de pe piață care este acreditat pentru eliberarea întregului set de competențe profesionale ale standardului ocupațional: Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, COD COR 242231.

Formular de înscriere rapidă

Îți mulțumim pentru interesul acordat programelor noastre de formare! Toate informațiile despre acest curs se regăsesc și în pagină. Dacă nu ai timp să le parcurgi acum, nu-ți fă nicio grijă. Completează formularul, iar specialistul nostru de formare te va contacta în cel mai scurt timp pentru a-ți oferi toate informațiile de care ai nevoie.