Aplică acum la unul din job-urile noastre disponibile!


Euro Best Team recrutează organizatori de evenimente și experți în comunicare

Termen limită pentru depunerea candidaturilor - 26 noiembrie 2023

1. Manager de contract  – 6 posturi

Calificări profesionale:

Studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

Specializare/perfecționare/competențe/abilități:

Deținerea de cunoștințe în domeniul managementului de proiecte dovedite prin prezentarea unei diplome/ certificări, inclusiv diplome de studii superioare care au inclus în curriculumul educational cursuri de management de proiect, sau echivalent sau orice certificare echivalentă sau prin recomandări/adeverințe/alte documente care să dovedească competențele specifice în domeniu. 

Experiență profesională specifică:

Participarea in minim 1 (un) proiect/contract care demonstrează experiența specifică în calitate de manager / coordonator de proiect/contract.

Responsabilități 

 • Coordonarea membrilor echipei de experți cheie și non-cheie, organizarea și coordonarea acestora, asigurarea calității activităților desfășurate de către aceștia;
 • Verificarea elaborării și depunerii la beneficiar în termenele prevăzute, a tuturor documentelor suport solicitate prin contract, precum și a livrabilelor, prevăzute în caietul de sarcini și a materialelor și obiectelor promoționale;
 • Asigurarea elaborării și depunerii la beneficiar, în termenele prevăzute, a rapoartelor de activitate;
 • Participă la toate activitățile contractului;
 • Este responsabil de gestionarea integrală a contractului;
 • Monitorizează modul în care sunt implementate toate activitățile prevăzute în caietul de sarcini;
 • Este responsabil de planificarea resurselor și activităților în vederea respectării termenelor și obligațiilor asumate prin contract; 
 • Este responsabil de asigurarea calității activităților, materialelor și livrabilelor, a respectării calendarului de livrare precum și a faptului că rezultatele contractului sunt conform standardelor de calitate;
 • Facilitează comunicarea și partajarea informațiilor; 
 • Asigură colaborarea și cooperarea cu echipele de experți implicate în executarea contractului
 • Participă la diferite ședințe și la evenimentele proiectului;
 • Asigură organizarea întâlnirilor de proiect, obținerea minutelor etc.;
 • Realizează gestionarea riscurilor contractului;
 • Reprezintă Prestatorul în relația cu Autoritatea contractantă
 
2. Expert organizare evenimente – 6 posturi
 
Calificări profesionale:
Studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
 
Experiență profesională specifică:
Participarea in minim 1 (un) proiect/contract care demonstrează experiența specifică în calitate de expert  organizare de evenimente naționale și/sau internaționale.
 
 • Monitorizează etapele necesare atingerii obiectivelor specifice organizării evenimentelor.
 • Este responsabil de planificarea strategică și organizarea evenimentelor.
 • Asigură atât legătura cu reprezentanții structurilor de cazare, administratorii spațiilor în care urmează a fi organizate evenimentele, cât și cu Autoritatea contractantă, pentru asigurarea  celor mai bune condiții de prestare a serviciilor.
 • Coordonează și derulează activitatea de organizare de evenimente (servicii de închiriere săli și echipamente pentru desfășurarea evenimentelor, servicii foto-video, distribuție materiale promoționale etc.)
 
3. Expert dezvoltare conținut creativ – 6 posturi
 
Calificări profesionale:
Studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
 
Specializare/perfecționare/competențe/abilități:
Deținerea de cunoștințe în domeniul dezvoltării de conținut dovedite prin prezentarea unei diplome/ certificări, inclusiv diplome de studii superioare sau echivalent sau orice certificare echivalentă sau prin recomandări/adeverințe/alte documente care să dovedească competențele specifice în domeniul: design, arte vizuale, arte plastice, copyright sau similare.  
 
Experiență profesională specifică:
 
 • Participarea in minim 1 (un) proiect/contract care demonstrează experiența specifică în calitate de dezvoltator de conținut creativ.
 • Derulează activitatea de creare de elemente de identitate vizuală asociate scopului și obiectivelor comunicării proiectului [slogan, concept și design logo, concept grafic pentru corespondența scrisă (invitații, comunicate), concept grafic șablon ppt. pentru prezentări, pachet de instrumente de promovare digitală a proiectului: flyer, broșură, banner, background virtual, design materiale grafice pentru comunicarea pe canalele de social media, infografice, spoturi grafice, spoturi radio, videoclipuri, design grafic roll-up, materiale promoționale etc.] după caz, conform specificațiilor aferente fiecărui lot.
 
4.Expert strategie de comunicare și promovare – 1 post
 
Calificări profesionale:
Studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
 
Specializare/perfecționare/competențe/abilități:
Deținerea de cunoștințe în domeniul comunicării și relațiilor publice/marketingului dovedite prin prezentarea unei diplome/ certificări/adeverințe, inclusiv diplome de studii superioare care au inclus în curriculumul educational cursuri de comunicare, relații publice, marketing sau echivalent sau orice certificare echivalentă sau prin recomandări/adeverințe/alte documente care să dovedească competențele specifice în domeniu. 
 
Experiență profesională specifică:
 
Participarea în minim 1 (un) proiect/contract care demonstrează experiența similară în calitate de expert constând în elaborarea și implementarea unei strategii de comunicare și promovare în mediul online și offline la nivel național/internațional.
 
 • Este responsabil de planificarea strategică și implementarea campaniei de comunicare și promovare, precum
 • și planificarea media a campaniei integrate de comunicare și promovare, conform obiectivelor campaniei;
 • Monitorizează etapele necesare atingerii obiectivelor campaniei de comunicare și promovare;
 • Participă la realizarea și implementarea activităților media;
 • Gestionează și monitorizează toate activitățile media;
 • Colaborează cu experții comunicare și promovare din celelalte loturi. 
 
5. Expert comunicare și  promovare –  5 posturi
 
Calificări profesionale:
Studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
 
Specializare/perfecționare/competențe/abilități:
Deținerea de cunoștințe în domeniul comunicării și relațiilor publice/marketingului dovedite prin prezentarea unei diplome/ certificări/adeverințe, inclusiv diplome de studii superioare care au inclus în curriculumul educațional cursuri de comunicare, relații publice, marketing sau echivalent sau orice certificare echivalentă sau prin recomandări/adeverințe/alte documente care să dovedească competențele specifice în domeniu. 
 
 Experiență profesională specifică:
 • Participarea în minim 1 (un) proiect/contract care demonstrează experiența similară în calitate de expert constând în derularea a cel puțin unei campanii de promovare atât în mediul online cât și offline la nivel național/internațional.
 • Participă la realizarea și implementarea activităților media.
 • Gestionează și monitorizează toate activitățile media.
 • Derulează activitatea de realizare a campaniei de comunicare și promovare online și participă la realizarea de materiale conexe și activitatea de distribuție. 
 • Elaborare articole de marketing pentru presă.
 
         Documentele necesare atestării pregătirii profesionale și experienței similare sunt următoarele: 
 
 • CV actualizat aferent fiecărei persoane propuse în cadrul echipei, semnat și datat de către fiecare titular în parte
 • Documente suport (diplome, atestate, acreditări, certificări, alte documente similare) din care să rezulte pregătirea, competenţele/calificările profesionale ale  personalului propus în cadrul echipei de proiect, care să probeze îndeplinirea cerințelor 
 • Diplomele, atestatele, certificările, acreditările trebuie prezentate în copie lizibilă, certificată de reprezentantul Ofertantului, în limba română sau însoţite de traducere autorizată în limba română (dacă este cazul)
 • Experienţa generală sau specifică în domeniu poate fi demonstrată prin recomandări, copie carte de muncă/ contracte de muncă, contract de colaborare/ prestări servicii, fişe de post, adeverinţe sau orice alte documente similare ce vor conține specificarea perioadei lucrate efectiv, datele de identificare ale contractului/proiectului în cadrul căruia au fost prestate activitățile prezentate drept experiență profesională specifică relevantă în contextul cerințelor de mai sus, precum şi poziția ocupată de către expert în cadrul contractului /proiectului
 

Documentele vor fi trimise la adresa cariera@eurobestteam.ro, cu subiect – denumire postului vizat, până la 26 noiembrie la ora 12.00. Puteți participa de oriunde, selecția se face la nivel național. 
Joburile prezentate mai sus fac obiectul unor colaborari pe proiecte. Detalii la 0722696843
 
 1. Manager de  contract  – 6 posturi

Calificări profesionale:

Studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

 • Specializare/perfecționare/competențe/abilități:

Deținerea de cunoștințe în domeniul managementului de proiecte dovedite prin prezentarea unei diplome/ certificări, inclusiv diplome de studii superioare care au inclus în curriculumul educational cursuri de management de proiect, sau echivalent sau orice certificare echivalentă sau prin recomandări/adeverințe/alte documente care să dovedească competențele specifice în domeniu. 

 • Experiență profesională specifică:

Participarea in minim 1 (un) proiect/contract care demonstrează experiența specifică în calitate de manager / coordonator de proiect/contract.

Responsabilitati 

 • Coordonarea membrilor echipei de experți cheie și non-cheie, organizarea și coordonarea acestora, asigurarea calității activităților desfășurate de către aceștia;

 • Verificarea elaborării și depunerii la beneficiar, în termenele prevăzute, a tuturor documentelor suport solicitate prin contract, precum și a livrabilelor, prevăzute în caietul de sarcini și a materialelor și obiectelor promoționale;

 • Asigurarea elaborării și depunerii la beneficiar, în termenele prevăzute, a rapoartelor de activitate;

 • Participă la toate activitățile contractului;

 • Este responsabil de gestionarea integrală a contractului;

 • Monitorizează modul în care sunt implementate toate activitățile prevăzute în caietul de sarcini;

 • Este responsabil de planificarea resurselor și activităților în vederea respectării termenelor și obligațiilor asumate prin contract; 

 • Este responsabil de asigurarea calității activităților, materialelor și livrabilelor, a respectării calendarului de livrare precum și a faptului că rezultatele contractului sunt conform standardelor de calitate;

 • Facilitează comunicarea și partajarea informațiilor; 

 • Asigură colaborarea și cooperarea cu echipele de experți implicate în executarea contractului;

 • Participă la diferite ședințe și la evenimentele proiectului;

 • Asigură organizarea întâlnirilor de proiect, obținerea minutelor etc.;

 • Realizează gestionarea riscurilor contractului;

 • Reprezintă Prestatorul în relația cu Autoritatea contractantă.

 1. Expert organizare evenimente – 6 posturi

 • Calificări profesionale:

Studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

 • Experiență profesională specifică:

Participarea in minim 1 (un) proiect/contract care demonstrează experiența specifică în calitate de expert  organizare de evenimente naționale și/sau internaționale.

 • Este responsabil de planificarea strategică și organizarea evenimentelor.

 • Monitorizează etapele necesare atingerii obiectivelor specifice organizării evenimentelor.

 • Asigură atât legătura cu reprezentanții structurilor de cazare, administratorii spațiilor în care urmează a fi organizate evenimentele, cât și cu Autoritatea contractantă, pentru asigurarea  celor mai bune condiții de prestare a serviciilor.

 • Coordonează și derulează activitatea de organizare de evenimente (servicii de închiriere săli și echipamente pentru desfășurarea evenimentelor, servicii foto-video, distribuție materiale promoționale etc.)

       3. Expert dezvoltare conținut creativ – 6 posturi

 • Calificări profesionale:

Studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

 • Specializare/perfecționare/competențe/abilități:

Deținerea de cunoștințe în domeniul dezvoltării de conținut dovedite prin prezentarea unei diplome/ certificări, inclusiv diplome de studii superioare sau echivalent sau orice certificare echivalentă sau prin recomandări/adeverințe/alte documente care să dovedească competențele specifice în domeniul: design, arte vizuale, arte plastice, copyright sau similare.  

Experiență profesională specifică:

Participarea in minim 1 (un) proiect/contract care demonstrează experiența specifică în calitate de dezvoltator de conținut creativ.

 • Derulează activitatea de creare de elemente de identitate vizuală asociate scopului și obiectivelor comunicării proiectului [slogan, concept și design logo, concept grafic pentru corespondența scrisă (invitații, comunicate), concept grafic șablon ppt. pentru prezentări, pachet de instrumente de promovare digitală a proiectului: flyer, broșură, banner, background virtual, design materiale grafice pentru comunicarea pe canalele de social media, infografice, spoturi grafice, spoturi radio, videoclipuri, design grafic roll-up, materiale promoționale etc.] după caz, conform specificațiilor aferente fiecărui lot.

 1. Expert strategie de comunicare și promovare – 1 post

 • Calificări profesionale:

Studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

 • Specializare/perfecționare/competențe/abilități:

Deținerea de cunoștințe în domeniul comunicării și relațiilor publice/marketingului dovedite prin prezentarea unei diplome/ certificări/adeverințe, inclusiv diplome de studii superioare care au inclus în curriculumul educational cursuri de comunicare, relații publice, marketing sau echivalent sau orice certificare echivalentă sau prin recomandări/adeverințe/alte documente care să dovedească competențele specifice în domeniu. 

 • Experiență profesională specifică:

Participarea în minim 1 (un) proiect/contract care demonstrează experiența similară în calitate de expert constând în elaborarea și implementarea unei strategii de comunicare și promovare în mediul online și offline la nivel național/internațional.

 • Este responsabil de planificarea strategică și implementarea campaniei de comunicare și promovare, precum și planificarea media a campaniei integrate de comunicare și promovare, conform obiectivelor campaniei;

 • Monitorizează etapele necesare atingerii obiectivelor campaniei de comunicare și promovare;

 • Participă la realizarea și implementarea activităților media;

 • Gestionează și monitorizează toate activitățile media;

 • Colaborează cu experții comunicare și promovare din celelalte loturi. 

 1. Expert comunicare și  promovare –  5 posturi

 • Calificări profesionale:

Studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

 • Specializare/perfecționare/competențe/abilități:

Deținerea de cunoștințe în domeniul comunicării și relațiilor publice/marketingului dovedite prin prezentarea unei diplome/ certificări/adeverințe, inclusiv diplome de studii superioare care au inclus în curriculumul educațional cursuri de comunicare, relații publice, marketing sau echivalent sau orice certificare echivalentă sau prin recomandări/adeverințe/alte documente care să dovedească competențele specifice în domeniu. 

 • Experiență profesională specifică:

Participarea în minim 1 (un) proiect/contract care demonstrează experiența similară în calitate de expert constând în derularea a cel puțin unei campanii de promovare atât în mediul online cât și offline la nivel național/internațional.

 • Participă la realizarea și implementarea activităților media.

 • Gestionează și monitorizează toate activitățile media.

 • Derulează activitatea de realizare a campaniei de comunicare și promovare online și participă la realizarea de materiale conexe și activitatea de distribuție. 

 • Elaborare articole de marketing pentru presă.

Documentele necesare atestării pregătirii profesionale și experienței similare sunt următorele:

 • CV actualizat aferent fiecărei persoane propuse în cadrul echipei, semnat și datat de către fiecare titular în parte

 • Documente suport (diplome, atestate, acreditări, certificări, alte documente similare) din care să rezulte pregătirea, competenţele/calificările profesionale ale  personalului propus în cadrul echipei de proiect, care să probeze îndeplinirea cerințelor din Caietul de sarcini și care sunt menționate în formularul de propunere tehnică depus. Diplomele, atestatele, certificările, acreditările trebuie prezentate în copie lizibilă, certificată de reprezentantul Ofertantului, în limba română sau însoţite de traducere autorizată în limba română (dacă este cazul).

 • Experienţa generală sau specifică în domeniu poate fi demonstrată prin recomandări, copie carte de muncă/ contracte de muncă, contract de colaborare/ prestări servicii, fişe de post, adeverinţe sau orice alte documente similare ce vor conține specificarea perioadei lucrate efectiv, datele de identificare ale contractului/proiectului în cadrul căruia au fost prestate activitățile prezentate drept experiență profesională specifică relevantă în contextul cerințelor de mai sus, precum şi poziția ocupată de către expert în cadrul contractului /proiectului

Documentele vor fi trimise la adresa cariera@eurobestteam.ro, până la 26 noiembrie la ora 12.00. Detalii la numarul de telefon 0722696843.

Anunț angajare

Consultant implementare proiecte europene – termen depunere candidaturi 20 decembrie 2020

Anunț angajare

Consultant scriere cerere finanțare fonduri europene nerambursabile

Anunț angajare

Organizator Cursuri în Bucuresti – termen depunere candidaturi 15 decembrie 2020

Anunț angajare

Consultant achiziții publice – termen depunere candidaturi 20 decembrie 2020

Anunț angajare

Consultant implementare proiecte europene – termen depunere candidaturi 20 decembrie 2020

Formular de înscriere rapidă

Îți mulțumim pentru interesul acordat programelor noastre de formare! Toate informațiile despre acest curs se regăsesc și în pagină. Dacă nu ai timp să le parcurgi acum, nu-ți fă nicio grijă. Completează formularul, iar specialistul nostru de formare te va contacta în cel mai scurt timp pentru a-ți oferi toate informațiile de care ai nevoie.