Caută

Aplică acum la unul din job-urile noastre disponibile!

Manager de contract în domeniul ajutorului de MINIMIS – 1 post

Termen limită de depunere a candidaturilor: 15 martie 2024

ACTIV

Lectori Magistrați

Termen limită de depunere a candidaturilor: 31 martie 2024

ACTIV

Expert Ofertare - 1 post

Termen limită de depunere a candidaturilor: 15.03.2024

ACTIV

Expert evaluator în domeniul ajutorului de MINIMIS - nivel avansat - 3 posturi disponibile

Termen limită de depunere a candidaturilor: 25 februarie 2024

ACTIV

Expert financiar în domeniul scheme ajutor de stat - 1 post

Termen limită de depunere a candidaturilor: 28 februarie 2024

ACTIV

Expert JURIDIC Aferent Finantarilor- 1 post

Termen limită de depunere a candidaturilor: 28 februarie 2024

ACTIV

Experti tehnici in domeniul TEHNIC- 5 posturi

Termen limită de depunere a candidaturilor: 28 februarie 2024

ACTIV

Formator Achiziții Publice

Termen limită de depunere a candidaturilor: EXPIRAT

 

Expert dezvoltare conținut creativ – 6 posturi

Termen limită de depunere a candidaturilor: EXPIRAT

 

Manager de Proiect - 1 post

Termen limită de depunere a candidaturilor: EXPIRAT

Manager de contract – 6 posturi

Termen limită de depunere a candidaturilor: EXPIRAT

Experți Proiectare - 2 posturi

Termen limită de depunere a candidaturilor: EXPIRAT

Experți Formare Job Router - 2 posturi

Termen limită de depunere a candidaturilor: EXPIRAT

Experți Dezvoltare Job Router - 2 posturi

Termen limită de depunere a candidaturilor: EXPIRAT

Expert TIC - 1 post

Termen limită de depunere a candidaturilor: EXPIRAT

Expert Tehnic în Materiale Non-Video - 1 post

Termen limită de depunere a candidaturilor: EXPIRAT

Expert Tehnic Audio-Video - 1 post

Termen limită de depunere a candidaturilor: EXPIRAT

Expert strategie de comunicare și promovare – 1 post

Termen limită de depunere a candidaturilor: EXPIRAT

Expert strategie de comunicare și promovare – 1 post 

Termen limită de depunere a candidaturilor: EXPIRAT

Expert organizare evenimente – 6 posturi

Termen limită de depunere a candidaturilor: EXPIRAT

Expert organizare evenimente – 6 posturi

Termen limită de depunere a candidaturilor: EXPIRAT

Expert RPA - 1 post

Termen limită de depunere a candidaturilor: EXPIRAT

Expert Psihopedagogic - 1 post

Termen limită de depunere a candidaturilor: EXPIRAT

Expert dezvoltare conținut creativ – 6 posturi

Termen limită de depunere a candidaturilor: EXPIRAT

Expert Antreprenoriat - 1 post

Termen limită de depunere a candidaturilor: EXPIRAT

Expert comunicare și promovare – 5 posturi

Termen limită de depunere a candidaturilor: EXPIRAT

Expert comunicare și promovare – 5 posturi 

Termen limită de depunere a candidaturilor: EXPIRAT

Expert Business Analysis - 2 posturi

Termen limită de depunere a candidaturilor: EXPIRAT

Manager Proiect Activități Formare - 1 post

Termen limită de depunere a candidaturilor: EXPIRAT

Expert Analiză - 2 posturi

Termen limită de depunere a candidaturilor: EXPIRAT

Manager Proiect Activități Formare - 1 post

Termen limită de depunere a candidaturilor: EXPIRAT

Expert Business Analysis - 2 posturi

Termen limită de depunere a candidaturilor: EXPIRAT

Responsabilități

 • Coordonează realizarea documentației de analiză si pentru validarea ei de către specialiștii beneficiarului;
 • Coordonează realizarea proiectării proceselor;
 • Coordonează realizarea implementarii/dezvoltării proceselor;
 • Coordonează realizarea testării proceselor;
 • Coordonează alegerea soluțiilor tehnice potrivite pentru implementarea fiecarui proces;
 • Coordonează derularea activităților legate de dezvoltarea și furnizarea programului de formare;
 • Asigură menținerea relației cu beneficiarul în vederea derulării adecvate a contractului;
 • Asigură circulația informației în cadrul proiectului, organizând periodic întâlniri cu echipa beneficiarului;
 • Asigură rezolvarea problemelor aparute în realizarea proiectului și informează la timp beneficiarului despre problemele apărute;
 • Se asigură de îndeplinirea standardelor de calitate ale beneficiarului;
 • Se asigură că aplicațiile dezvoltate îndeplinesc nevoile beneficiarului;
 • Coordonează derularea activităților de decontare.

Calificări profesionale:  

 • Studii superioare finalizate cu diplomă de  licență sau echivalent în tehnologia informației și comunicațiilor (TIC), cum ar fi: informatică, calculatoare, informatică-economică, cibernetică, tehnologia informației  etc.

Experiență generală:    

 • Minim 5 ani experiență în ocuparea unei poziții prin prisma căreia a avut responsabilități și sarcini de management de proiect.

Experiență specifică:    

 • Experiență specifică demonstrată având ca obiect servicii de dezvoltare software în platforma JobRouter a mimimum 2 procese, la nivelul cărora să fi deținut pozitia de coordonare (manager de proiect/director de proiect/contract/sau coordonator proiect/contract etc);
 • Experiență  în coordonarea dezvoltării  și furnizării a minimum un program de formare pentru cadre didactice.

Demonstrare experiență  specifică:        

 • Scrisoare de recomandare, contracte în  care a prestat astfel de activități, sau adeverință cu rolul avut în contract/proiect/program sau alte documente justificative din care să reiasă rolul avut si/sau programul dezvoltat.

2. Expert Analiză - 2 posturi

Responabilități

 • Contribuie la realizarea documentației de analiză, colectează cerințele, analizează nevoile utilizatorilor aplicațiilor  informatice și cerințele lor,  situația existentă și cum se dorește a fi în viitor;
 • Aduc propuneri în cadrul întâlnirilor privind modul în care activitățile sä fie standardizate astfel încat să permita o planificare si un control facil din partea supervizorilor;
 • Detaliază modul în care se va derula activitatea în format digital alaturi de expertii beneficiarului;
 • Întocmește specificatiile functionale ale produselor software care urmează a fi dezvoltate în baza informațiilor adunate din organizația beneficiarului.
 • Definesc fluxurile de date, respectiv fluxurile de lucru, conform specificațiilor, respectiv nevoilor beneficiarului;
 • Colectează cerințele utilizatorilor, organizează și participă la interviuri, întâlniri de lucru, focus grupuri pentru a determina  cerințele funcționale;
 • Se asigură că toate cerințele beneficiarului se regăsesc în documentul de analiză;
 • Asigură colectarea, consolidarea și validarea cerințelor și funcționalităților care sunt necesare a fi implementate;
 • Asigură rolul de interfață între echipa tehnică a furnizorului și a beneficiarului, având o contribuție esențială la transpunerea corectă a cerințelor în soluția tehnică, identificarea de posibile îmbunătățiri care pot fi aduse proceselor de sistem ale beneficiarului, identificând soluții alternative, în cazul în care anumite cerințe nu pot fi implementate datorită unor limitări tehnice;
 • Contribuie la întocmirea documentației de analiză și obține validarea ei de către beneficiar;
 • Definesc scenariile și cazurile de testare.

Calificări profesionale: 

 • Studii superioare finalizate cu diploma de licentă.

Experiență specifică:    

 • Experiență specifică în analiza a Minimum 2 procese în JobRouter;

Demonstrare experiență  specifică:                        

 • Scrisoare de recomandare, contracte în  care au prestat astfel de activități, sau adeverință cu rolul avut încontract/proiect/ program sau alte documente justificative din care să reiasă rolul avut.

3. Experți Proiectare - 2 posturi

Responsabilități              

 • Contribuie la proiectarea proceselor;
 • Contribuie la proiectarea bazelor de date;
 • Contribuie la proiectarea functiilor JavaScript/PHP/SQL;
 • Contribuie la proiectarea scenariilor de utilizare;
 • Contribuie la alegerea soluțiilor tehnice potrivite
  pentru implementarea fiecarei aplicații/proces;
 • Aduc propuneri în cadrul întâlnirilor privind modul în care activitățile să fie standardizate astfel încat să permită o planificare si un control facil din partea supervizorilor;
 • Detaliază modul în care se va derula activitatea în format digital alaturi de expertii beneficiarului;
 • Participă la interviuri, întâlniri de lucru, focus grupuri.

Calificări profesionale: 

 • Studii superioare finalizate cu diploma de licenta (sau echivalent) în domeniul TIC, cum ar fi: informatică,
  calculatoare, informatică-economică, cibernetică, tehnologia informației etc.

Experiență  specifică:

 • Experiență specifică în proiectarea a Minimum 2 procese în cadrul platformelor JobRouter

Demonstrare experiență  specifică:                        

 • Scrisoare de recomandare, contracte în care a prestat astfel de activități, sau adeverință cu rolul avut în contract/proiect/program sau alte documente justificative din care să reiasă rolul avut.

4. Experți Dezvoltare Job Router - 2 posturi

Responsabilități

 • Asigură dezvoltarea aplicațiilor conform specificatiilor;
 • Dezvoltă procese în  platforma JobRouter și întocmesc documentatia aferenta procesului de dezvoltare;
 • Dezvoltă și întrețin aplicații software si baze de date;
 • Scriu programe software (cod sursa)/specificații și a documentelor tehnice;
 • Scriu teste unitare pentru codul sursă creat;
 • Remediază bug-uri si erori din codul sursă al produselor software;
 • Optimizeaza cod sursa;
 • Revizuiesc cod sursă;
 • Contribuie la proiectarea de diagrame pentru structurarea cerințelor proiectului în  secvente logice;
 • Configurează aplicațiile necesare, testează aplicațiile și modifică programele;
 • Testează procesele dezvoltate;
 • Colectează, structurează și analizează informațiile.

Calificări profesionale: 

 • Studii superioare finalizate cu diploma de licență (sau echivalent).

Experiență  specifică:    

 • Experiență  specifică în dezvoltarea a Minimum 2 procese în  cadrul platformei JobRouter;

Demonstrare experiență  specifică:                        

 • Scrisoare de recomandare, contracte în  care a prestat astfel de activități, sau adeverință  cu rolul avut în contract/proiect/program sau alte documente justificative din care să reiasă rolul avut.

Diplome/Certificări:      

 • Certificat JobRouter

Atestate/Acreditari:      

 • Minimum o certificare în  oricare din limbajele: JavaScript, PHP si SQL

5. Experți Formare Job Router - 2 posturi

Responsabilități

 • Creează materialele/conținuturile aferente programului de formare;
 • Derulează activități  de formare a grupului țintă
 • Derulează activități suport privind aspectele de pedagogie digitală pentru cadrele didactice implicate în program;
 • Oferă feedback cadrelor didactice legate de materialele didactice dezvoltate si îmbunătățite din perspectiva pedagogiei digitale și din perspectiva atractivității materialelor pentru studenți;
 • Realizează evaluarea cursanților;

Calificări profesionale:

 • Studii superioare cu diplomă de licență sau echivalent în tehnologia informației și comunicațiilor (TIC), cum ar fi: informatică, calculatoare, informatică-economică, cibernetică, tehnologia informației  etc.

Experiență  specifică:    

 • Experiență în dezvoltarea și furnizarea unui program de formare în cadrul platformei JobRouter

Demonstrare experiență  specifică:

 • Scrisoare de recomandare, contracte în care a prestat astfel de activități, sau adeverință cu rolul avut în contract/proiect/program sau alte documente justificative din care să reiasă rolul avut.

Notă:  Eperiența de minimum 3 ani în mediul universitar connstituie un avantaj (predare/cercetare în  mediul universitar).

6. Manager Proiect Activități Formare - 1 post

Responsabilități  

 • Coordonează derularea activităților legate de dezvoltarea programului de formare;
 • Coordonează derularea activităților legate de furnizarea programului de formare;
 • Asigură menținerea relației cu beneficiarul în  vederea derulării adecvate a contractului;
 • Asigură circulația informației  în  cadrul proiectului, organizând periodic întâlniri  cu echipa beneficiarului;
 • Se asigură de îndeplinirea standardelor de calitate mentionate de beneficiar;
 • Coordonează derularea activităților de decontare între beneficiar și partener.

Calificări profesionale:

 • Studii superioare finalizate cu diplomă de  licență sau  echivalent în tehnologia  informației și comunicațiilor (TIC), cum ar fi:  informatică, calculatoare, informatică-economică, cibernetică, tehnologia informației  etc.

Experiență  generală:    

 • Minim 5 ani experiență în ocuparea unei pozitii prin prisma careia a avut responsabilități și sarcini  de management de proiect.

Experiență specifică:    

 • Experiență specifică demonstrată având  ca obiect servicii  de dezvoltare software în  platforma JobRouter, la nivelul cărora să fi deținut pozitia de coordonare (manager de proiect/director de proiect/contract/sau coordonator proiect/contract etc);
 • Experiență  în  coordonarea dezvoltării  și furnizării a minimum un program de formare pentru studenți.

Demonstrare experiență  specifică:        

 • Scrisoare de recomandare, contracte în care a prestat astfel de activități, sau adeverință  cu rolul avut în contract/proiect/program sau alte documente justificative din care să reiasă rolul avut si/sau programul dezvoltat.

7. Expert TIC - 1 post

Responsabilități             

 • Dezvoltă materialele aferente programului aferent, asigurându-se de utilizabilitatea acestor materiale de către cadre didactice/cercetatori în actualizarea/îmbunătățirea programelor proprii din punctul  de vedere al tehnologiilor digitale;
 • Derulează, după caz, activități  de formare a grupului țintă în format sincron;
 • Derulează activități suport  privind aspectele de  pedagogie digitală pentru cadrele didactice/cercetătorii implicați în program;
 • Oferă feedback cursanților legat de materialele didactice dezvoltate/îmbunătățite din perspectiva pedagogiei digitale și din perspectiva atractivității materialelor pentru studenți;
 • Participă la realizarea evaluării pe parcurs a cursanților;
 • Poate participa la realizarea evaluării finale a cursanților.

Calificări profesionale:

 • Diploma de licență în tehnologia informației si comunicațiilor (TIC), cum ar fi: informatică,  calculatoare, informatică-economica, cibernetică, tehnologia informației sau domenii conexe.

Experiență  specifică:    

 • Experiență în  dezvoltarea și furnizarea unui program de formare în care au fost dezvoltate competente TIC pentru cadrele didactice;

Demonstrare experiență  specifică:        

 • Scrisoare de recomandare, contracte în care a prestat astfel de activități, sau adeverință cu  rolul avut în contract/proiect/program sau alte documente justificative din care să reiasă rolul avut.

8. Expert Psihopedagogic - 1 post

Responsabilități

 • Dezvoltă materialele  aferente programului  asigurându-se  de  utilizabilitatea acestor materiale de către cadre didactice/cercetatori în actualizarea/imbunatățirea programelor proprii din punctul de vedere al pedagogiilor și teoriilor de învățare-predare;
 • Derulează, după caz, activități de formare a grupului țintă în format sincron;
 • Derulează activități suport  privind aspectele  de  pedagogie pentru cadrele didactice implicate în  program (Oferă  feedback cursanților legat de materialele didactice dezvoltate/imbunatatite din perspectiva pedagogiei si   din  perspectiva atractivității materialelor pentru studenți)
 • Participă la realizarea evaluării pe parcurs a cursanților;
 • Poate participă la realizarea evaluării finale a cursanților.

Calificări profesionale:

 • Studii superioare în  domenii legate de pedagogic, psihopedagogie, psihologie.

Experiență specifică:    

 • Experiență  în dezvoltarea și furnizarea unui program de formare, în care au fost dezvoltate competențe pedagogice pentru cadrele didactice;

Demonstrare experiență  specifică:        

 • Scrisoare  de  recomandare, contracte în care a prestat astfel  de  activități,  sau adeverință cu rolul avut în contract/proiect/program sau alte documente justificative din care să reiasă rolul avut.

9. Expert Antreprenoriat - 1 post

Responsabilități

 • Dezvoltă materialele  aferente programului 
  asigurându-se de  utilizabilitatea acestor materiale de către cadre didactice/cercetători în actualizarea și îmbunătățirea   programelor proprii din punctul de vedere   al competențelor antreprenoriale;
 • Derulează, după caz, activități de formare a grupului țintă în format sincron;
 • Derulează activități suport privind aspectele  antreprenoriale pentru 
  cadrele didactice implicate în program;
 • Oferă feedback cursanților legat de materialele
  didactice dezvoltate/îmbunătățite din perspectiva  
  antreprenorială și din  perspectiva atractivității materialelor pentru studenți;
 • Participă la realizarea evaluării pe parcurs a
  cursanților;
 • Poate participa la realizarea evaluării finale a cursanților.

Calificări profesionale:

 • Studii superioare în domeniul economic.

Experiență specifică:

 • Experiență în dezvoltarea și furnizarea unui program de
  formare în care au fost dezvoltate competențe antreprenoriale pentru cadrele didactice;

Demonstrare experiență  specifică:        

 • Scrisoare de  recomandare, 
 • contracte în care a prestat astfel de activități, sau adeverință cu rolul avut în contract/proiect/program sau alte documente
  justificative din care să reiasă rolul avut.

10. Expert Tehnic Audio-Video - 1 post

Responsabilități  

 • Asigură suport pentru realizarea de materiale didactice audio-video.

Calificări profesionale:

 • Studii superioare finalizate cu diplomă de licență (sau echivalent)

Experiență specifică:    

 • Experiență în dezvoltarea de materiale didactice audio-video în cadrul unui program similar pentru cadre didactice universitare;

Demonstrare experiență  specifică:        

 • Scrisoare  de  recomandare,  contracte în care a prestat astfel  de  activități,  sau adeverință  cu rolul avut în contract/proiect/program sau alte documente justificative din care să reiasă rolul avut.

11. Expert Tehnic în Materiale Non-Video - 1 post

Responsabilități  

 • Asigura suport pentru formatarea materialelor non-video

Calificări profesionale:

 • Studii superioare finalizate  cu diploma de licenta (sau echivalent).

Experiență specifică:    

 • Experiență în dezvoltarea  de  materiale  didactice  text-imagine în cadrul unui program similar pentru cadre didactice universitare.

Demonstrare experiență  specifică:        

 • Scrisoare de recomandare,  contracte în care a prestat astfel de activități, sau adeverință cu rolul avut în contract/proiect/program sau alte documente justificative din care să reiasă rolul avut.

12. Expert RPA - 1 post

Responsabilități

 • Dezvoltă materialele aferente programului asigurându-se de utilizabilitatea acestor materiale de către cursanți în dezvoltarea propriilor roboți;
 • Participă la sesiunile de întrebări și răspunsuri sincron, asigurând raspunsuri cursanților participanți;
 • Derulează activități suport pentru cursanți în realizarea roboților proprii;

(Oferă feedback cursanților legat de roboții dezvoltați)

 • Participă, după  caz, la  realizarea evaluării pe  parcurs și/sau finale cursanților.

Calificări profesionale:

 • Studii superioare finalizate  cu diplomă de licență (sau echivalent) în  domeniul IT sau economic.

Experiență  specifică:    

 • Experiență  în dezvoltarea și furnizarea unui program în care au fost dezvoltate competențe digitale sau antreprenoriale, pentru cadre didactice și/sau studenți.

Demonstrare experiență  specifică:        

 • Scrisoare de recomandare, contracte în  care a prestat astfel de activități, sau adeverință cu rolul   avut în contract/proiect/program sau alte documente justificative din care să reiasă rolul avut.

13. Expert Business Analysis - 2 posturi

Responsabilități

 • Asigură includerea competențelor antreprenoriale din perspectiva de analist de afaceri în identificarea  problemelor care pot fi  rezolvate prin intermediul robotilor virtuali;
 • Asigură dezvoltarea materialelor aferente programului de formare;
 • Oferă feedback studenților legat de roboții dezvoltati;
 • Participă, după caz, la realizarea evaluării pe parcurs și/sau finale a cursanților.

Calificări profesionale:

 • Studii universitare de licență în  domeniul economic sau conex.

Experiență specifică:      

 • Experiență în  dezvoltarea și furnizarea unui program în care au fost dezvoltate competențe antreprenoriale sau digitale, pentru studenți.

Demonstrare experiență  specifică:        

 • Scrisoare de  recomandare, contracte în care a prestat  astfel de activități, sau adeverință cu rolul avut în contract/proiect/program sau alte documente justificative din care să reiasă rolul avut.

Nota:

Experiența de minim 3 ani în mediul universitar constituie un avantaj (predare/cercetare în  mediul universitar)

 

Documentele necesare atestării pregătirii
profesionale și experienței similare sunt următoarele:

 

 • CV actualizat cuprinzând concret informațiile relevante cu privire la calificarea și experiență expertului-cheie în domeniul solicitat, semnat și datat;
 • Documente suport (diplome, atestate, acreditări, certificări, alte documente similare) din care să rezulte pregătirea, competențele/calificărie profesionale;
 • Diplome universitare sau echivalent pentru studii finalizate în domeniul/profilul solicitat. Prin diploma universitară sau echivalent se va întelege orice document prezentat ca dovadă, în vederea îndeplinirii cerinței  solicitate: diplome universitare, studii de masterat, doctorat, documente/certificate/ atestări emise de entități acreditate în  baza legislației în vigoare etc.
 

Declarații de disponibilitate semnate, care să ateste; 

 • Disponibilitatea pe toată perioada de derulare a contractului (va fi solicitată expertului doar după ce vor fi verificate celelalte documente)
 • Experiență generală sau specifică în domeniu poate fi demonstrată prin recomandări, copie carte de muncă/ contracte de muncă, contract de colaborare/ prestări servicii, fişe de post, adeverinţe sau orice alte documente similare ce vor contine specificarea perioadei lucrate efectiv, datele de identificare ale contractului/proiectului în cadrul căruia au fost prestate activitățile prezentate drept experiență profesională specifică relevantă în contextul cerințelor de mai sus, precum şi poziția ocupată de către expert în cadrul contractului /proiectului.
 

Documentele vor fi trimise la adresa cariera@eurobestteam.ro, până la 25 ianuarie 2024, ora 12.00. Detalii la numărul de telefon 0722696843.

Despre proiect: 

Proiectul vizează dezvoltarea unor softuri necesare studenților si cadrelor didactice, precum si activitati de formare, în scopul digitalizării activităților didactice. Beneficiarul este o organizație de învatământ universitar, iar perioada de implementare durează aproximativ 2 ani. Colaborarea va fi, în cele mai multe cazuri, remote, de la distanță. 

1. Manager de contract  – 6 posturi

Calificări profesionale:

Studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

Specializare/perfecționare/competențe/abilități:

Deținerea de cunoștințe în domeniul managementului de proiecte dovedite prin prezentarea unei diplome/ certificări, inclusiv diplome de studii superioare care au inclus în curriculumul educational cursuri de management de proiect, sau echivalent sau orice certificare echivalentă sau prin recomandări/adeverințe/alte documente care să dovedească competențele specifice în domeniu. 

Experiență profesională specifică:

Participarea in minim 1 (un) proiect/contract care demonstrează experiența specifică în calitate de manager / coordonator de proiect/contract.

Responsabilități 

 • Coordonarea membrilor echipei de experți cheie și non-cheie, organizarea și coordonarea acestora, asigurarea calității activităților desfășurate de către aceștia;
 • Verificarea elaborării și depunerii la beneficiar în termenele prevăzute, a tuturor documentelor suport solicitate prin contract, precum și a livrabilelor, prevăzute în caietul de sarcini și a materialelor și obiectelor promoționale;
 • Asigurarea elaborării și depunerii la beneficiar, în termenele prevăzute, a rapoartelor de activitate;
 • Participă la toate activitățile contractului;
 • Este responsabil de gestionarea integrală a contractului;
 • Monitorizează modul în care sunt implementate toate activitățile prevăzute în caietul de sarcini;
 • Este responsabil de planificarea resurselor și activităților în vederea respectării termenelor și obligațiilor asumate prin contract; 
 • Este responsabil de asigurarea calității activităților, materialelor și livrabilelor, a respectării calendarului de livrare precum și a faptului că rezultatele contractului sunt conform standardelor de calitate;
 • Facilitează comunicarea și partajarea informațiilor; 
 • Asigură colaborarea și cooperarea cu echipele de experți implicate în executarea contractului
 • Participă la diferite ședințe și la evenimentele proiectului;
 • Asigură organizarea întâlnirilor de proiect, obținerea minutelor etc.;
 • Realizează gestionarea riscurilor contractului;
 • Reprezintă Prestatorul în relația cu Autoritatea contractantă
 
2. Expert organizare evenimente – 6 posturi
 
Calificări profesionale:
Studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
 
Experiență profesională specifică:
Participarea in minim 1 (un) proiect/contract care demonstrează experiența specifică în calitate de expert  organizare de evenimente naționale și/sau internaționale.
 
 • Monitorizează etapele necesare atingerii obiectivelor specifice organizării evenimentelor.
 • Este responsabil de planificarea strategică și organizarea evenimentelor.
 • Asigură atât legătura cu reprezentanții structurilor de cazare, administratorii spațiilor în care urmează a fi organizate evenimentele, cât și cu Autoritatea contractantă, pentru asigurarea  celor mai bune condiții de prestare a serviciilor.
 • Coordonează și derulează activitatea de organizare de evenimente (servicii de închiriere săli și echipamente pentru desfășurarea evenimentelor, servicii foto-video, distribuție materiale promoționale etc.)
 
3. Expert dezvoltare conținut creativ – 6 posturi
 
Calificări profesionale:
Studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
 
Specializare/perfecționare/competențe/abilități:
Deținerea de cunoștințe în domeniul dezvoltării de conținut dovedite prin prezentarea unei diplome/ certificări, inclusiv diplome de studii superioare sau echivalent sau orice certificare echivalentă sau prin recomandări/adeverințe/alte documente care să dovedească competențele specifice în domeniul: design, arte vizuale, arte plastice, copyright sau similare.  
 
Experiență profesională specifică:
 
 • Participarea in minim 1 (un) proiect/contract care demonstrează experiența specifică în calitate de dezvoltator de conținut creativ.
 • Derulează activitatea de creare de elemente de identitate vizuală asociate scopului și obiectivelor comunicării proiectului [slogan, concept și design logo, concept grafic pentru corespondența scrisă (invitații, comunicate), concept grafic șablon ppt. pentru prezentări, pachet de instrumente de promovare digitală a proiectului: flyer, broșură, banner, background virtual, design materiale grafice pentru comunicarea pe canalele de social media, infografice, spoturi grafice, spoturi radio, videoclipuri, design grafic roll-up, materiale promoționale etc.] după caz, conform specificațiilor aferente fiecărui lot.
 
4.Expert strategie de comunicare și promovare – 1 post
 
Calificări profesionale:
Studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
 
Specializare/perfecționare/competențe/abilități:
Deținerea de cunoștințe în domeniul comunicării și relațiilor publice/marketingului dovedite prin prezentarea unei diplome/ certificări/adeverințe, inclusiv diplome de studii superioare care au inclus în curriculumul educational cursuri de comunicare, relații publice, marketing sau echivalent sau orice certificare echivalentă sau prin recomandări/adeverințe/alte documente care să dovedească competențele specifice în domeniu. 
 
Experiență profesională specifică:
 
Participarea în minim 1 (un) proiect/contract care demonstrează experiența similară în calitate de expert constând în elaborarea și implementarea unei strategii de comunicare și promovare în mediul online și offline la nivel național/internațional.
 
 • Este responsabil de planificarea strategică și implementarea campaniei de comunicare și promovare, precum
 • și planificarea media a campaniei integrate de comunicare și promovare, conform obiectivelor campaniei;
 • Monitorizează etapele necesare atingerii obiectivelor campaniei de comunicare și promovare;
 • Participă la realizarea și implementarea activităților media;
 • Gestionează și monitorizează toate activitățile media;
 • Colaborează cu experții comunicare și promovare din celelalte loturi. 
 
5. Expert comunicare și  promovare –  5 posturi
 
Calificări profesionale:
Studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
 
Specializare/perfecționare/competențe/abilități:
Deținerea de cunoștințe în domeniul comunicării și relațiilor publice/marketingului dovedite prin prezentarea unei diplome/ certificări/adeverințe, inclusiv diplome de studii superioare care au inclus în curriculumul educațional cursuri de comunicare, relații publice, marketing sau echivalent sau orice certificare echivalentă sau prin recomandări/adeverințe/alte documente care să dovedească competențele specifice în domeniu. 
 
 Experiență profesională specifică:
 • Participarea în minim 1 (un) proiect/contract care demonstrează experiența similară în calitate de expert constând în derularea a cel puțin unei campanii de promovare atât în mediul online cât și offline la nivel național/internațional.
 • Participă la realizarea și implementarea activităților media.
 • Gestionează și monitorizează toate activitățile media.
 • Derulează activitatea de realizare a campaniei de comunicare și promovare online și participă la realizarea de materiale conexe și activitatea de distribuție. 
 • Elaborare articole de marketing pentru presă.
 
         Documentele necesare atestării pregătirii profesionale și experienței similare sunt următoarele: 
 
 • CV actualizat aferent fiecărei persoane propuse în cadrul echipei, semnat și datat de către fiecare titular în parte
 • Documente suport (diplome, atestate, acreditări, certificări, alte documente similare) din care să rezulte pregătirea, competenţele/calificările profesionale ale  personalului propus în cadrul echipei de proiect, care să probeze îndeplinirea cerințelor 
 • Diplomele, atestatele, certificările, acreditările trebuie prezentate în copie lizibilă, certificată de reprezentantul Ofertantului, în limba română sau însoţite de traducere autorizată în limba română (dacă este cazul)
 • Experienţa generală sau specifică în domeniu poate fi demonstrată prin recomandări, copie carte de muncă/ contracte de muncă, contract de colaborare/ prestări servicii, fişe de post, adeverinţe sau orice alte documente similare ce vor conține specificarea perioadei lucrate efectiv, datele de identificare ale contractului/proiectului în cadrul căruia au fost prestate activitățile prezentate drept experiență profesională specifică relevantă în contextul cerințelor de mai sus, precum şi poziția ocupată de către expert în cadrul contractului /proiectului
 

Documentele vor fi trimise la adresa cariera@eurobestteam.ro, cu subiect – denumire postului vizat, până la 26 noiembrie la ora 12.00. Puteți participa de oriunde, selecția se face la nivel național. 
Joburile prezentate mai sus fac obiectul unor colaborari pe proiecte. Detalii la 0722696843
 
 1. Manager de  contract  – 6 posturi

Calificări profesionale:

Studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

 • Specializare/perfecționare/competențe/abilități:

Deținerea de cunoștințe în domeniul managementului de proiecte dovedite prin prezentarea unei diplome/ certificări, inclusiv diplome de studii superioare care au inclus în curriculumul educational cursuri de management de proiect, sau echivalent sau orice certificare echivalentă sau prin recomandări/adeverințe/alte documente care să dovedească competențele specifice în domeniu. 

 • Experiență profesională specifică:

Participarea in minim 1 (un) proiect/contract care demonstrează experiența specifică în calitate de manager / coordonator de proiect/contract.

Responsabilitati 

 • Coordonarea membrilor echipei de experți cheie și non-cheie, organizarea și coordonarea acestora, asigurarea calității activităților desfășurate de către aceștia;

 • Verificarea elaborării și depunerii la beneficiar, în termenele prevăzute, a tuturor documentelor suport solicitate prin contract, precum și a livrabilelor, prevăzute în caietul de sarcini și a materialelor și obiectelor promoționale;

 • Asigurarea elaborării și depunerii la beneficiar, în termenele prevăzute, a rapoartelor de activitate;

 • Participă la toate activitățile contractului;

 • Este responsabil de gestionarea integrală a contractului;

 • Monitorizează modul în care sunt implementate toate activitățile prevăzute în caietul de sarcini;

 • Este responsabil de planificarea resurselor și activităților în vederea respectării termenelor și obligațiilor asumate prin contract; 

 • Este responsabil de asigurarea calității activităților, materialelor și livrabilelor, a respectării calendarului de livrare precum și a faptului că rezultatele contractului sunt conform standardelor de calitate;

 • Facilitează comunicarea și partajarea informațiilor; 

 • Asigură colaborarea și cooperarea cu echipele de experți implicate în executarea contractului;

 • Participă la diferite ședințe și la evenimentele proiectului;

 • Asigură organizarea întâlnirilor de proiect, obținerea minutelor etc.;

 • Realizează gestionarea riscurilor contractului;

 • Reprezintă Prestatorul în relația cu Autoritatea contractantă.

 1. Expert organizare evenimente – 6 posturi

 • Calificări profesionale:

Studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

 • Experiență profesională specifică:

Participarea in minim 1 (un) proiect/contract care demonstrează experiența specifică în calitate de expert  organizare de evenimente naționale și/sau internaționale.

 • Este responsabil de planificarea strategică și organizarea evenimentelor.

 • Monitorizează etapele necesare atingerii obiectivelor specifice organizării evenimentelor.

 • Asigură atât legătura cu reprezentanții structurilor de cazare, administratorii spațiilor în care urmează a fi organizate evenimentele, cât și cu Autoritatea contractantă, pentru asigurarea  celor mai bune condiții de prestare a serviciilor.

 • Coordonează și derulează activitatea de organizare de evenimente (servicii de închiriere săli și echipamente pentru desfășurarea evenimentelor, servicii foto-video, distribuție materiale promoționale etc.)

       3. Expert dezvoltare conținut creativ – 6 posturi

 • Calificări profesionale:

Studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

 • Specializare/perfecționare/competențe/abilități:

Deținerea de cunoștințe în domeniul dezvoltării de conținut dovedite prin prezentarea unei diplome/ certificări, inclusiv diplome de studii superioare sau echivalent sau orice certificare echivalentă sau prin recomandări/adeverințe/alte documente care să dovedească competențele specifice în domeniul: design, arte vizuale, arte plastice, copyright sau similare.  

Experiență profesională specifică:

Participarea in minim 1 (un) proiect/contract care demonstrează experiența specifică în calitate de dezvoltator de conținut creativ.

 • Derulează activitatea de creare de elemente de identitate vizuală asociate scopului și obiectivelor comunicării proiectului [slogan, concept și design logo, concept grafic pentru corespondența scrisă (invitații, comunicate), concept grafic șablon ppt. pentru prezentări, pachet de instrumente de promovare digitală a proiectului: flyer, broșură, banner, background virtual, design materiale grafice pentru comunicarea pe canalele de social media, infografice, spoturi grafice, spoturi radio, videoclipuri, design grafic roll-up, materiale promoționale etc.] după caz, conform specificațiilor aferente fiecărui lot.

 1. Expert strategie de comunicare și promovare – 1 post

 • Calificări profesionale:

Studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

 • Specializare/perfecționare/competențe/abilități:

Deținerea de cunoștințe în domeniul comunicării și relațiilor publice/marketingului dovedite prin prezentarea unei diplome/ certificări/adeverințe, inclusiv diplome de studii superioare care au inclus în curriculumul educational cursuri de comunicare, relații publice, marketing sau echivalent sau orice certificare echivalentă sau prin recomandări/adeverințe/alte documente care să dovedească competențele specifice în domeniu. 

 • Experiență profesională specifică:

Participarea în minim 1 (un) proiect/contract care demonstrează experiența similară în calitate de expert constând în elaborarea și implementarea unei strategii de comunicare și promovare în mediul online și offline la nivel național/internațional.

 • Este responsabil de planificarea strategică și implementarea campaniei de comunicare și promovare, precum și planificarea media a campaniei integrate de comunicare și promovare, conform obiectivelor campaniei;

 • Monitorizează etapele necesare atingerii obiectivelor campaniei de comunicare și promovare;

 • Participă la realizarea și implementarea activităților media;

 • Gestionează și monitorizează toate activitățile media;

 • Colaborează cu experții comunicare și promovare din celelalte loturi. 

 1. Expert comunicare și  promovare –  5 posturi

 • Calificări profesionale:

Studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

 • Specializare/perfecționare/competențe/abilități:

Deținerea de cunoștințe în domeniul comunicării și relațiilor publice/marketingului dovedite prin prezentarea unei diplome/ certificări/adeverințe, inclusiv diplome de studii superioare care au inclus în curriculumul educațional cursuri de comunicare, relații publice, marketing sau echivalent sau orice certificare echivalentă sau prin recomandări/adeverințe/alte documente care să dovedească competențele specifice în domeniu. 

 • Experiență profesională specifică:

Participarea în minim 1 (un) proiect/contract care demonstrează experiența similară în calitate de expert constând în derularea a cel puțin unei campanii de promovare atât în mediul online cât și offline la nivel național/internațional.

 • Participă la realizarea și implementarea activităților media.

 • Gestionează și monitorizează toate activitățile media.

 • Derulează activitatea de realizare a campaniei de comunicare și promovare online și participă la realizarea de materiale conexe și activitatea de distribuție. 

 • Elaborare articole de marketing pentru presă.

Documentele necesare atestării pregătirii profesionale și experienței similare sunt următorele:

 • CV actualizat aferent fiecărei persoane propuse în cadrul echipei, semnat și datat de către fiecare titular în parte

 • Documente suport (diplome, atestate, acreditări, certificări, alte documente similare) din care să rezulte pregătirea, competenţele/calificările profesionale ale  personalului propus în cadrul echipei de proiect, care să probeze îndeplinirea cerințelor din Caietul de sarcini și care sunt menționate în formularul de propunere tehnică depus. Diplomele, atestatele, certificările, acreditările trebuie prezentate în copie lizibilă, certificată de reprezentantul Ofertantului, în limba română sau însoţite de traducere autorizată în limba română (dacă este cazul).

 • Experienţa generală sau specifică în domeniu poate fi demonstrată prin recomandări, copie carte de muncă/ contracte de muncă, contract de colaborare/ prestări servicii, fişe de post, adeverinţe sau orice alte documente similare ce vor conține specificarea perioadei lucrate efectiv, datele de identificare ale contractului/proiectului în cadrul căruia au fost prestate activitățile prezentate drept experiență profesională specifică relevantă în contextul cerințelor de mai sus, precum şi poziția ocupată de către expert în cadrul contractului /proiectului

Documentele vor fi trimise la adresa cariera@eurobestteam.ro, până la 26 noiembrie la ora 12.00. Detalii la numarul de telefon 0722696843.

Anunț angajare

Consultant implementare proiecte europene – termen depunere candidaturi 20 decembrie 2020

Anunț angajare

Consultant scriere cerere finanțare fonduri europene nerambursabile

Anunț angajare

Organizator Cursuri în Bucuresti – termen depunere candidaturi 15 decembrie 2020

Anunț angajare

Consultant achiziții publice – termen depunere candidaturi 20 decembrie 2020

Anunț angajare

Consultant implementare proiecte europene – termen depunere candidaturi 20 decembrie 2020

Formular de înscriere rapidă

Îți mulțumim pentru interesul acordat programelor noastre de formare! Toate informațiile despre acest curs se regăsesc și în pagină. Dacă nu ai timp să le parcurgi acum, nu-ți fă nicio grijă. Completează formularul, iar specialistul nostru de formare te va contacta în cel mai scurt timp pentru a-ți oferi toate informațiile de care ai nevoie.